forumIdei przyjazna granica
06.02.2020

Raport o granicy polsko-ukraińskiej

Proponujemy rozwiązania, które pozwolą przekształcić granicę polsko-ukraińską w granicę nowoczesnego sąsiedztwa oraz zrównoważyć wyzwania bezpieczeństwa z wyzwaniami współczesnej mobilności i potrzebami społeczności lokalnych.

Proponujemy rozwiązania, które pozwolą przekształcić granicę polsko-ukraińską w granicę nowoczesnego sąsiedztwa oraz zrównoważyć wyzwania bezpieczeństwa z wyzwaniami współczesnej mobilności i potrzebami społeczności lokalnych.