forumIdei polityka wewnętrzna
21.01.2020

Opinia Zespołu Ekspertów Prawnych

Publikujemy Opinię prawną prof. Piotra Bogdanowicza z Zespołu Ekspertów Prawnych na temat skutków wyroku TSUE w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa UE.

Publikujemy Opinię prawną prof. Piotra Bogdanowicza z Zespołu Ekspertów Prawnych na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa UE.