Aktywni Obywatele aktywność obywatelska
21.01.2020

Eksperci i ekspertki do oceny wniosków

Do 10 lutego czekamy na zgłoszenia ekspertów i ekspertek do oceny wniosków dotyczących projektów tematycznych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 2 marca. 2020.

Poszukujemy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków dotyczących projektów tematycznych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Zgłoszenia przyjmowaną są wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 10 lutego 2020.

Poszukujemy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków dotyczących projektów tematycznych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Zgłoszenia przyjmowaną są za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacji. Link do systemu zostanie udostępniony 24 stycznia. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 10 lutego.