Społeczeństwo demokracja
25.10.2019

Zarządzanie strachem

Analiza zarządzania strachem jako strategii politycznej na przykładzie kampanii antyuchodźczej prowadzonej przez polskich prawicowych polityków w latach 2015-2017.