Oświadczenia

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie przekazanej do podpisu Prezydenta RP ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

2 lipca 2019

więcej

Oświadczenie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara

1 lipca 2019

więcej

Apel poparcia dla Stowarzyszenia "Wiosna"

9 kwietnia 2019

więcej

Making whistleblowing work for Europe

17 lutego 2019

więcej

Oświadczenie ws. nieprawdziwych informacji zawartych w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa

31 stycznia 2019

więcej

Apel w związku z nowelizacją prawa wyborczego

29 stycznia 2019

więcej

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 21 listopada 2018 r.

26 listopada 2018

więcej

Czas stanąć razem - światowe fundacje solidaryzują się z Uniwersytetem Środkowoeuropejskim

31 października 2018

więcej

Stanowisko Forum Darczyńców w Polsce w sprawie projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24 września 2018

więcej

Organizacje społeczne w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

2 lipca 2018

więcej
<< < 1 2 3 4 5 >>
Do góry