Programy dotacyjne

Inne dotacje

2021 rok:

Fundacja Projekt Polska, Warszawa
Organizacja wydarzenia upamiętniającego 32 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. 7 000 zł

Fundacja Szkoła z Klasą, Warszawa
Wsparcie prac dotyczących reformy edukacji prowadzonych w ramach działań Sieci Organizacji Społecznych – opracowanie rekomendacji zmian systemowych oraz propozycji rozwiązań możliwych do wprowadzenia na poziomie centralnym, samorządowym i w środowisku szkolnym opisanych we wniosku. 9 300 zł

Komitet Obrony Demokracji, Warszawa
Wsparcie instytucjonalne: opracowanie i wprowadzenie planu pozyskiwania funduszy, usprawnienie działań komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa IT, archiwizacja zasobów. 120 000 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Włączenie organizacji społecznych w proces konsultacji Krajowego Planu Odbudowy i dokumentów związanych z nową perspektywą wdrażania funduszy europejskich w Polsce, w tym organizacja serii wysłuchań publicznych. 50 000 zł

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
Badanie kondycji organizacji pozarządowych 2021. 100 000 zł

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Warszawa
Wsparcie dwóch debat publicznych organizowanych w ramach Forum Przyszłości Kultury “Solidarność i troska” 3 i 5 marca 2021. 7 500 zł

Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich”, Poznań
Organizacja ogólnopolskiego zjazdu „O wolne, zielone, solidarne miasto! 10 lat Kongresu Ruchów Miejskich 2011-2021”. 13 000 zł

2020 rok:

Fundacja Szkoła z Klasą, Warszawa
Wsparcie prac grupy organizacji edukacyjnych dotyczących zmian w systemie oświaty w obszarze polityk centralnych, lokalnych oraz praktyki w szkole. 16 300 zł

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Warszawa
Badanie potrzeb organizacji biorących udział w kampanii Nasz Rzecznik. 35 000 zł

Fundacja Projekt Polska, Warszawa
Organizacja wydarzenia upamiętniającego 31 rocznicę wyborów 4. czerwca 1989 roku.
5000 zł

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Warszawa
Ufundowanie nagrody w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne. 5 000 zł

Wolskie Centrum Kultury, Warszawa
Zaprojektowanie i wykonanie muralu poświęconego Jackowi Kuroniowi. 15 000 zł

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, Warszawa
Uczestnictwo członków Stowarzyszenia w przedsięwzięciach związanych z edukacją prawną. 43 000 zł