Dotacje

Inne dotacje

2022 rok:

Friends of Stefan Batory, Nowy Jork
Dotacja na lata 2022-24 na cele administracyjne i obsługę darowizn przekazywanych przez amerykańskich darczyńców na cele statutowe Fundacji i fundusze powierzone, w tym opłaty bankowe i transfery wpłat. 10 000 USD

Fundacja Projekt Polska, Warszawa
Organizacja wydarzenia upamiętniającego 33 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. 7 000 zł

Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”, Warszawa
Działania na rzecz poprawy systemu edukacji prowadzone w ramach koalicji rodziców, nauczycieli i organizacji społecznych skupionej wokół kampanii Wolna Szkoła:  monitorowanie zmian  prawnych i administracyjnych, przeciwdziałanie efektowi mrożącemu, popularyzacja dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań (prawnych, organizacyjnych i merytorycznych), podejmowanie interwencji, mobilizacja społecznej aktywności na rzecz edukacji.
51 100 zł

Fundacja Szkoła Liderów, Warszawa
Organizacja spotkania przyjaciół Zbigniewa Pełczyńskiego w Filharmonii Narodowej
10 000 zł

Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, Budapeszt
Wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz uczciwych wyborów na Węgrzech. 12 000 EUR

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
Wsparcie działań skierowanych na budowę środowiska skupionego wokół odbiorców Magazynu Kontakt: działania fundraisingowe, komunikacyjne, profesjonalizacja  zarządzania, wdrożenie nowych form redakcyjnych. 89 700 zł

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Warszawa
Nagroda w konkursie SGL Local Press w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne. 5000 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Wsparcie edukacji historycznej i obywatelskiej w polskich szkołach średnich poprzez udostępnienie wartościowych materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w związku z wprowadzeniem do szkół nowego przedmiotu „Historia i teraźniejszość” .
60 040 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Prowadzenie na TikToku kanału medialnego Orientuj.się z wiarygodnymi  informacjami o tematyce społecznej i politycznej skierowanego do młodych osób w wieku 16-22 lata.
125 000 zł

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
Badanie jakościowe organizacji społecznych prowadzących działania rzecznicze w Polsce.
24 500 zł

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, Warszawa
Opracowanie założeń obywatelskiego projektu ustawy Prawo o Prokuraturze, konsultacje z organizacjami społecznymi, współorganizowanie spotkań prawniczych, udział przedstawicieli Stowarzyszenia w „Pol’and’Rock Festiwal”, wsparcie działań komunikacyjnych.
73 000 zł

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej Ohistorie, Warszawa
Kampania informacyjna promująca materiały edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców przygotowane przez 4 inicjatywy obywatelskie w związku z wprowadzeniem do szkół przedmiotu „Historia i teraźniejszość”.
35 600 zł

2021 rok:

Fundacja Projekt Polska, Warszawa
Organizacja wydarzenia upamiętniającego 32 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. 7 000 zł

Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Warszawa
Udział aktywistek i aktywistów MSK w 26. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (skrót „COP26”), która odbędzie się od 1 do 12 listopada 2021 r. w Glasgow w Szkocji.
43 170 zł

Fundacja Szkoła z Klasą, Warszawa
Wsparcie prac dotyczących reformy edukacji prowadzonych w ramach działań Sieci Organizacji Społecznych – opracowanie rekomendacji zmian systemowych oraz propozycji rozwiązań możliwych do wprowadzenia na poziomie centralnym, samorządowym i w środowisku szkolnym opisanych we wniosku. 9 300 zł

Fundacja Wolne Sądy, Warszawa
Działania w ramach kampanii społecznej „Wszyscy jesteśmy rzecznikami”. 5000 zł

Komitet Obrony Demokracji, Warszawa
Wsparcie instytucjonalne: opracowanie i wprowadzenie planu pozyskiwania funduszy, usprawnienie działań komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa IT, archiwizacja zasobów. 120 000 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Włączenie organizacji społecznych w proces konsultacji Krajowego Planu Odbudowy i dokumentów związanych z nową perspektywą wdrażania funduszy europejskich w Polsce, w tym organizacja serii wysłuchań publicznych. 50 000 zł

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
Badanie kondycji organizacji pozarządowych 2021. 100 000 zł

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Warszawa
Prowadzenie działalności Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS) w okresie 2021-2023: koordynacja działań członków KOS, monitoring i dokumentacja naruszeń niezawisłości sędziowskiej, organizowanie pomocy prawnej oraz systemu wsparcia dla sędziów, prokuratorów i adwokatów represjonowanych za obronę praworządności.
200 000 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Utworzenie strony internetowej organizacjespoleczne.org.pl
10 000 zł

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Warszawa
Wsparcie dwóch debat publicznych organizowanych w ramach Forum Przyszłości Kultury „Solidarność i troska” 3 i 5 marca 2021. 7 500 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa
Monitorowanie, dokumentowanie i zgłaszanie przejawów dyskryminacji, agresji i mowy nienawiści wobec Ukraińców w roku 2022.
60 000 zł

Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich”, Poznań
Organizacja ogólnopolskiego zjazdu „O wolne, zielone, solidarne miasto! 10 lat Kongresu Ruchów Miejskich 2011-2021”. 13 000 zł

2020 rok:

Fundacja Szkoła z Klasą, Warszawa
Wsparcie prac grupy organizacji edukacyjnych dotyczących zmian w systemie oświaty w obszarze polityk centralnych, lokalnych oraz praktyki w szkole. 16 300 zł

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Warszawa
Badanie potrzeb organizacji biorących udział w kampanii Nasz Rzecznik. 35 000 zł

Fundacja Projekt Polska, Warszawa
Organizacja wydarzenia upamiętniającego 31 rocznicę wyborów 4. czerwca 1989 roku.
5000 zł

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Warszawa
Ufundowanie nagrody w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne. 5 000 zł

Wolskie Centrum Kultury, Warszawa
Zaprojektowanie i wykonanie muralu poświęconego Jackowi Kuroniowi. 15 000 zł

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, Warszawa
Uczestnictwo członków Stowarzyszenia w przedsięwzięciach związanych z edukacją prawną. 43 000 zł

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]