Nagroda imienia Beaty Pawlak przyznawana jest od 2003 roku za tekst na temat innych kultur, religii i cywilizacji opublikowany w języku polskim w okresie od 1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca bieżącego roku. W ten sposób wypełniana jest ostatnia wola Beaty Pawlak, dziennikarki i pisarki, która 12 października 2002 zginęła w zamachu terrorystycznym na indonezyjskiej wyspie Bali. Ustanowiony Jej testamentem i noszący Jej imię Fundusz, powierzony został Fundacji im. Stefana Batorego.
Dotychczasowymi laureatami nagrody są: Joanna Bator, Max Cegielski, Artur Domosławski, Anna Fostakowska, Wojciech Górecki, Mateusz Janiszewski, Bartosz Jastrzębski, Marek Kęskrawiec, Piotr Kłodkowski, Krzysztof Kopczyński, Adam Lach, Cezary Michalski, Jacek Milewski, Jarosław Mikołajewski, Jędrzej Morawiecki, Agnieszka Pajączkowska, Beata Pawlikowska, Konrad Piskała, Dariusz Rosiak, Anna Sajewicz, Paweł Smoleński, Andrzej Stasiuk, Witold Szabłowski, Mariusz Szczygieł, Ewa Wanat i Mirosław Wlekły.
O przyznaniu Nagrody decyduje Kapituła w składzie: Piotr Kosiewski, Maria Kruczkowska, Antoni Rogala, Olga Stanisławska, Adam Szostkiewicz (przewodniczący), Joanna Załuska, Wojciech Załuska.
Wręczenie Nagrody odbędzie się 16 listopada 2021 (wtorek).
Więcej o Nagrodzie na stronie.

Wprowadzenie w życie tego planu doprowadzi do pozbawienia jednostek samorządu terytorialnego kompetencji merytorycznych i autonomii finansowej. Uniemożliwi zaspakajanie potrzeb mieszkańców i wykonywanie zadań publicznych oraz prowadzenie niezależnej polityki rozwojowej na poziomie lokalnym i regionalnym. W efekcie doprowadzi to zasadniczej zmiany ustrojowej polegającej na centralizacji państwa i erozji podmiotowości samorządu terytorialnego.

Przedstawiciele samorządu zgromadzeni w Warszawie przyjęli „Apel środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych”, który został wręczony marszałkom Sejmu i Senatu. W  zgromadzeniu samorządowym uczestniczyli przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego. Poparcie dla Apelu wyrazili: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Wystąpienie Edwina Bendyka, prezesa Zarządu Fundacji Batorego podczas zgromadzenia samorządowego w Warszawie 13 października 2021

Szanowni Państwo,

dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym niezwykłym wydarzeniu. Burmistrz Jan Dekert, organizator Czarnej Procesji w 1789 r. byłby pod wrażeniem tego zgromadzenia. Bo robi ono wrażenie.

Mam zaszczyt reprezentować Fundację im. Stefana Batorego, jedną z ponad 100 tysięcy organizacji społecznych działających w Polsce.  Nie mam mandatu, by wypowiadać się w imieniu tej wielości, mogę jednak z przekonaniem powiedzieć, że  nasze wspólne doświadczenie wynika z codziennego praktykowania zasady, o którą upomniał się ruch Solidarności podczas I Zjazdu w Gdańsku przyjmując 7 października 1981 r. Program  i wraz z nim wizję przyszłego ustroju Polski opisaną w rozdziale „Samorządna Rzeczpospolita”. Tym ustrojowym fundamentem miała być zasada pomocniczości realizowana w wymiarze praktycznym przez samorządność i społeczną samoorganizację w strukturach społeczeństwa obywatelskiego.

Rok 1989 otworzył możliwość realizacji wizji Samorządnej Rzeczypospolitej. Nie będę przytaczał faktów oczywistych dla tu zgromadzonych pokazujących, że samorządność i samorząd terytorialny stały się fundamentem polskiej demokracji i jednocześnie tworzą ramy codziennego życia Polek i Polaków.

Samorządność i samorząd są także kluczowym punktem odniesienia dla organizacji społecznych, z których zdecydowana większość działa lokalnie. Podejmują one społecznie ważne zadania, często współpracując z jednostkami samorządu, a jeszcze częściej korzystając z ich materialnego wsparcia.  Doskonale więc zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest merytoryczna i finansowa autonomia samorządu, bo od niej też zależy możliwość działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Wiemy jak może wyglądać scentralizowana alternatywa – to Fundacja Batorego korzystając z eksperckiej wiedzy m.in. prof. Jarosława Flisa  pokazała sposób podziału środków z II i III transzy  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ten sam sposób instytucje centralne dzielą środki pomiędzy organizacje społeczne – trafiają one do tych co zagłuszają pokojowe, prodemokratyczne manifestacje, nie do tych, którzy je organizują.

Dlatego solidaryzujemy się z państwa postulatami, mamy świadomość że chodzi o coś więcej niż tylko ilość pieniędzy w samorządowej kasie. Chodzi o ustrój, o utrzymanie zasady pomocniczości i samorządności, które także są warunkiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wolnej edukacji i wolnej kultury.

Dziś spotykamy się w konkretnym celu, by odpowiedzieć na konkretne, realne zagrożenie. Nie odsuwa ono jednak wyzwania strategicznego  – mówiliśmy o nim w Poznaniu podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends. Funkcjonujemy w szybko zmieniającym się społeczeństwie, na scenę publiczną wkraczają kolejne roczniki i pokolenia ze swoimi aspiracjami, potrzebami i kompetencjami. To powoduje, że opowieść o samorządności i społeczeństwie obywatelskim trzeba nieustannie powtarzać i odnawiać, by stała się dla nich równie porywająca, jak dla zgromadzonych na tej sali. Bo tylko dzięki społecznemu poparciu i zaangażowaniu jesteśmy w stanie obronić ważne dla nas wartości.

Przypomnijmy sobie ostatnią niedzielę. Podobno politycy obawiali się niskiej frekwencji na demonstracjach w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej. Manifestacje odbyły się w ponad 100 miastach. To jednak nie był cud, to dziesiątki, jeśli nie setki  organizacji społecznych podjęły się organizacji zgromadzeń i społecznej mobilizacji.

Możemy też cofnąć się o kilka miesięcy, do wysłuchań publicznych w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Doszło do nich na skutek determinacji organizacji społecznych i silnemu poparciu organizacji samorządowych, a ich efekt merytoryczny obnażył słabość rządowej propozycji.

Dziś  z kolei wspólnie prowadzimy akcję Wolna Szkoła.

Trudno o lepsze ilustracje praktycznej realizacji deklaracji o współpracy, którą przedstawiciele samorządu i organizacji społecznych podpisali 3 czerwca 2019 r. w Gdańsku. Wtedy też samorządowcy przedstawili do społecznych konsultacji 21 postulatów.

Dziś jesteśmy razem nie tylko na papierze. Z radością witamy kolejne wspólne działania, jeszcze bardziej cieszy nas propozycja, by współpracę samorządu i organizacji społeczeństwa obywatelskiego zinstytucjonalizować powołując wspólną komisję.

Jesteśmy razem. Bądźmy razem.

Poparcie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dla apelu środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych

 

 

Wśród wspieranych przez nas grup znalazły się:

Rok szkolny 2021/2022

Uczniowie szkoły podstawowej

 1. Martyna Niemiec – 100 zł miesięcznie od września do czerwca
 2. Natalia Siuśta – 100 zł miesięcznie od września do czerwca

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 1. Weronika Dąbrowicz– 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 2. Magdalena Dryś – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 3. Martyna Dryś – 100 zł miesięcznie od września do czerwca
 4. Dominka Homa – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 5. Anita Konieczny – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 6. Nina Konieczny – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 7. Gabriela Maciałek – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 8. Kamila Michalik – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 9. Weronika Piróg – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 10. Karolina Podolec – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 11. Jakub Portas – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 12. Izabela Stępak – 150 zł miesięcznie od września do czerwca

Studenci I roku

 1. Paweł Bosak – 400 zł miesięcznie od września do czerwca
 2. Gabriela Foszczej – 400 zł miesięcznie od września do czerwca
 3. Karolina Kiełbicka – 400 zł miesięcznie od września do czerwca
 4. Aleksandra Konieczny – 400 zł miesięcznie od września do czerwca
 5. Karolina Wasilewska – 400 zł miesięcznie od września do czerwca

Studentki II roku:

 1. Gabriela Deput – 300 zł miesięcznie od października do czerwca
 2. Klaudia Krutysz – 300 zł miesięcznie od października do czerwca