31.01.2012

Otwarta Europa

Polecamy policy paper  [PDF 107 KB]  nt skutków polsko-rosyjskiej umowy o małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim dla procesu liberalizacji reżimu wizowego oraz analizę [PDF 151 KB] unijnej pomocy rozwojowej dla krajów Partnerstwa Wschodniego.