Program Równe Szanse

Program Równe Szanse to

program finansowany z darowizn firm i osób prywatnych
oraz z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Celem programu jest zwiększenie dostępu do edukacji młodzieży z niezamożnych środowisk i mniejszych miejscowości oraz wyrównanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej

Zostań świątecznym aniołem

PODARUJ STYPENDIUM


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry