Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

Przemieszczone dobra kultury

Publikacje

 • Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku

  Wybór tekstów poświęconych problemom dóbr kultury zagrabionych lub przemieszczonych podczas drugiej wojny światowej. Ich autorzy - prawnicy, historycy i historycy sztuki z Niemiec, Litwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier - przedstawiają sytuację w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, międzynarodowe uregulowania prawne problemu oraz dyskusje publiczne prowadzone wokół przemieszczonych dóbr kultury.

  Tom wydawany przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Wydawnictwo TRIO. Zawiera wybrane materiały z seminarium i konferencji Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku.

  Książka opublikowana w wersji polskiej i angielskiej.

  Spis treści

  Książkę można zamówić w Wydawnictwie Trio

 • Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku

  Publikacja poświęcona problemowi własności dzieł sztuki przejętych przez państwo w czasach komunistycznych. Autorzy – prawnicy, historycy i historycy sztuki, ekonomiści z Czech, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier – dokonali porównania rozwiązań obowiązujących w różnych krajach dotyczących własności osób prywatnych, organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych.

  Tom wydawany przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Wydawnictwo TRIO. Zawiera wybrane materiały z konferencji Dobra kultury i problemy własności – doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku.

  Książka opublikowana w wersji polskiej i angielskiej.

  Spis treści

  Książkę można zamówić w Wydawnictwie Trio

 • Własność a dobra kultury

  Tom zbiorowy poświęcony sytuacji własnościowej dóbr kultury w Polsce po 1989 roku (własność prywatna, problem reprywatyzacji, własność instytucji społecznych i kościołów).

  Artykuły Andrzeja Dąbrowskiego, Nawojki Cieślińskiej-Lobkowicz, Doroty Folgi-Januszewskiej, Dariusza Grota, Urszuli Grygiel, Agnieszki Jaskanis, Pawła Jaskanisa, Krzysztofa Kornackiego, Piotra Kosiewskiego, Edyty Kotyńskiej, Hanny Łaskarzewskiej, Zbigniewa Pietrzyka, Andrzeja Rottermunda, Bożeny Steinborn, Władysława Stępniaka, Wojciecha Suchockiego, Mirosława A. Supruniuka, Magdaleny Tarnowskiej, Stanisława Waltosia, Krzysztofa Zamorskiego.

  Książka opublikowana w wersji polskiej.

  Wybór wydanych w ostatnich latach dokumentów dotyczących przemieszczonych dóbr kultury.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry