Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

forumIdei/ Państwo prawa

PUBLIKACJE

 • Nie trzecia, nie czwarta, a wspólna Opowieść o Rzeczypospolitej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  Kryzys demokracji w naszym kraju nie musi oznaczać jej schyłku. Równie dobrze może stać się impulsem do jej odnowy. Aby to się udało  potrzebny jest konstruktywny pomysł na demokratyczną Polskę. Taki który wzniesie się ponad wąskie podziały polityczne, nie będzie powtórką z przeszłości, lecz da receptę na dzisiejsze wyzwania wewnętrzne i międzynarodowe. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podejmuje próbę sformułowania takiej propozycji. To zachęta do dyskusji, ale także do działania. Projektowanie Rzeczypospolitej może pomóc siłom prodemokratycznym w ustawianiu własnych kierunkowskazów, nie tylko za cztery lata, ale tu i teraz.
  [PDF 133 KB]
 • Zarządzanie strachem. Jak prawica wygrywa debatę publiczną w Polsce, Paweł Cywiński, Filip Katner, Jarosław Ziółkowski (2019)
  Analiza zarządzania strachem jako strategii politycznej na przykładzie kampanii antyuchodźczej prowadzonej przez polskich prawicowych polityków w latach 2015-2017
  [PDF 213 KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Sądownictwo Powszechne, Jacek Czaja (2019)
  Ostatnia z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 287KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego w nowej ustawie o prokuraturze, Jarosław Onyszczuk, Katarzyna Kwiatkowska (2019)
  Czwarta z pięciu publikacji w cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?" poświęcona prokuraturze.
  [PDF 175KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Sąd Najwyższy, Wojciech Jasiński
  Trzecia z pięciu publikacju z cyklu "Jak przywrócić państwo prawa?", poświęcona Sądowi Najwyższemu.
  [PDF 187]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Krajowa Rada Sądownictwa, Łukasz Bojarski (2019)
  Druga z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” poświęcona KRS.
  [PDF 292KB]
 • Jak przywrócić państwo prawa? Trybunał Konstytucyjny, Marcin Matczak, Tomasz Zalasiński (2019)
  Pierwsza z pięciu publikacji w cyklu „Jak przywrócić państwo prawa?” zawierającego rekomendacje jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.
  [PDF 185KB]
 • Stan praworządności w Polsce. Wyzwania dla instytucji unijnych w nowej kadencji, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz (2019)
  Prawnicy z inicjatywy #WolneSądy referują aktualny stan postępowań w Radzie UE i TSUE, których przedmiotem są zarzuty dotyczące naruszenia praworządności w Polsce. Autorzy argumentują, że konieczne są dalsze intensywne działania ze strony instytucji unijnych oraz rekomendują najskuteczniejsze w obecnej sytuacji procedury i obszary, które mogłyby zostać nimi objęte.  
  Wersja polska [PDF 104KB]
  English version [PDF 109
 • Gnębieni, podziwiani i... zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach, Grzegorz Makowski, Marcin Waszak (2019)
  Publikacja zawiera najważniejsze wnioski z badania percepcji sygnalistów w Polsce.
  PDF [520 KB]
 • W oblężeniu. Dlaczego polskie sądy są ważne dla Europy?, Piotr Buras, John Dalhuisen, Gerald Knaus, Magdalena Milenkovska (2019)
  Wspólnie z European Stability Initiative przedstawiliśmy raport o stanie praworządności w Polsce. Przekonujemy, że Unia powinna ponownie skorzystać z najskuteczniejszego instrumentu obrony rządów prawa i złożyć skargę do Trybunału UE na system dyscyplinarny dla sędziów: rolę ministra sprawiedliwości oraz Izbę Dyscyplinarną SN.
  English version [PDF 764KB]
  Wersja polska [PDF 241KB]
 • Jak rozwiązać problem prekampanii wyborczej? Marcin Waszak (2019)
  Analiza dotycząca reformy Kodeksu wyborczego w kierunku przeciwdziałania prekampanii wyborczej. Głównym postulatem jest wydłużenie trwania kampanii wyborczych do pół roku oraz wzmocnienie przejrzystości finansów kampanii.
  [PDF 178KB]
 • Stan praworządności w Polsce. Działania podjęte przez instytucje Unii Europejskiej i niezrealizowane rekomendacje Komisji Europejskiej, Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz (2019)
  Komentarz prawników z inicjatywy #WolneSądy na temat skuteczności działań podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej w celu przywrócenia praworządności w Polsce. Autorzy podkreślają wagę trwających postępowań związanych z zadaniem przez polskie sądy pytań prejudycjalnych i wskazują instrumenty, które okazały się najbardziej skuteczne.
  Wersja polska [PDF 115KB]
  English version [PDF 117KB]
 • Dla państwa i obywateli. Diagnoza i propozycje reformy służby cywilnej, Grzegorz Makowski (2019)
  Analiza dotycząca stanu służby cywilnej w Polsce oraz zakresu i kierunku niezbędnych reform. Zdaniem eksperta słuzba cywilna nie nadąża za standardami funkcjonowania swoich zachodnich odpowiedników oraz jest zbyt podatna na bezpośrednie wpływy partyjne.
  [PDF 251KB]
 • Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych według PiS, Grzegorz Makowski (2018)
  Autor analizuje projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także argumentuje dlaczego - jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnej postaci - może stać się narzędziem do ścigania niewygodnych firm i organizacji społecznych.
  [PDF 338KB]
 • Opinia w sprawie realizacji zasady prawidłowej legislacji w ustawie o Sądzie Najwyższym w zakresie jakim obniża ona wiek przejścia w stan spoczynku sędziów już sprawujących funkcje orzecznicze w tym organie, Piotr Uziębło (2018)
  Analiza ustawy, która w ocenia eksperta narusza ochronę praw nabytych, zasadę niedziałania prawa wstecz oraz zasadę ochrony interesów w toku.
  [PDF 357 KB]
 • Dewastacja polskiego Sądu Najwyższego oraz niezależności sądownictwa: opis obecnej sytuacji
  Analiza grupy prawników z inicjatywy #WolneSądy pokazująca przyspieszone przejmowanie Sądu Najwyższego w Polsce przez większość rządzącą po uruchomieniu przez Komisję Europejską procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej.
  wersja polska [PDF 127KB]
  wersja angielska [PDF 113KB]
 • Nowelizacje ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i siedem grzechów głównych państwa PiS, Grzegorz Makowski (2018)
  Prawo i Sprawiedliwość deklarowało przed wyborami, że zadba o zwiększenie „jawności procesu ustawodawczego prawa na etapie prac parlamentarnych”. Historia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej pokazuje jednak, że w rzeczywistości działania obecnej władzy nie tylko nie wzmacniają państwa, ale prowadzą do jego stopniowego demontażu.
  [PDF 262 KB]
 • Why the Court of Justice of the European Union is competent to judge on infringement over the Law on the Supreme Court, Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski (2018)
  wersja angielska [PDF 73 KB]
 • Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017, Raport Zespołu Ekspertów Prawnych (2018)
  Raport pokazuje spadek liczby rozpatrywanych spraw oraz wydawanych orzeczeń, a także manipulowanie składami orzekającymi.
  [PDF 1,4 MB]
 • Stanowiska publiczne jako łup polityczny, Grażyna Kopińska (2018)
  Na podstawie analizy kilkudziesięciu przykładów wymiany kadr w okresie od połowy listopada 2015 do listopada 2017 r. autorka  dochodzi do wniosku, że to, co odróżnia sposób, w jaki przejmowano instytucje publiczne i spółki zależne od Skarbu Państwa za poprzednich rządów i za rządu premier Beaty Szydło, to przede wszystkim szybkość, szerokość, głębokość, ale też charakter przeprowadzanych zmian personalnych. W pracy sformułowano też rekomendacje dotyczące tego, jak na przyszłość zabezpieczyć się przed zbyt szeroką i nieuzasadnioną merytorycznie wymianą kadr po każdorazowej zmianie rządu.
  [PDF 607 KB]
 • Pod lupą obywateli - standardy, regulacje i praktyka wyborów na wysokie stanowiska publiczne, Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek (2017)
  Publikacja jest omówieniem obywatelskiego monitoringu naboru na wysokie stanowiska państwowe – członków Rady Polityki Pieniężnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zawiera ocenę praktyki obsadzania tych stanowisk. Autorzy formułują też konkretne rekomendacje i postulaty jak powinien wyglądać nabór na tak istotne z punktu widzenia państwa funkcje, żeby spełniał najwyższe standardy przejrzystości i wymogi merytoryczne.
  [PDF 1300 KB]
 • Sygnaliści okiem pracodawców i związków zawodowych, red. Grzegorz Makowski i Marcin Waszak [PDF 554 KB] (2016)
  Publikacja powstała w oparciu o rozmowy z członkami związków zawodowych i pracodawcami na temat potrzeby ochrony pracowników alarmujących o nadużyciach w miejscu pracy. W 33 wywiadach przeprowadzonych od listopada 2015 do kwietnia 2016, reprezentanci największych federacji związkowych i organizacji pracodawców dzielą się obserwacjami na temat spotkanych przez siebie sygnalistów oraz opinianiami o potrzebie tworzenia wewnętrznych systemów sygnalizowania w zakładach pracy i zwiększenia ochrony osób sygnalizujących. Stosunek związkowców i pracodawców do pomysłu uchwalenia w Polsce ustawy chroniącej sygnalistów okazał się ambiwalentny. Wyrażano obawy, że "niekoniecznie działają oni w dobrej wierze i na rzecz organizacji, ale realizują jakies własne interesy". Z drugiej strony pojawiły się głosy, że takie prawo pozwoliłoby pracownikom wahającym się, czy interweniować, zwalczyć obawę przed piętnem "donosiciela". W publikacji przedsawiono analizę rozwoju ustawodastwa chroniącego sygnalistów w Europie. Regulacje dotyczące sygnalistów przyjęło już 10 europejskich państw, a w Parlamencie Europejskim powstał niedawno projekt dyrektywy o sygnalistach.

 • Pod lupą obywateli - streszczenie, Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek, 2017 [PDF 256 MB]
 • Pomiar ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych. Metodologia. Mihály Fazekas, 2016 [PDF 1,03 MB]
 • Konflikt interesów w administracji rządowej - prawo, praktyka, postawy urzędników, Grzegorz Makowski, Natalia Mileszyk, Robert Sobiech, Anna Stokowska, Grzegorz Wiaderek, 2015 wersja polska [PDF 815 KB], wersja angielska [PDF 901 KB], wnioski i rekomendacje do raportu [PDF 1,50 MB], policy brief [PDF 1,44 KB]
 • Drogi postępowania w sytuacji konfliktu interesów. Mapa, 2015 [PDF 184 KB]
 • Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? Raport o potrzebie lepszych regulacji i dobrych praktyk działalności lobbingowej. Grzegorz Makowski, 2015 [PDF 1,50 MB]
 • Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce. Grzegorz Makowski, Celina Nowak, Anna Wojciechowska-Nowak, 2015 wersja polska [PDF 604 KB] wersja angielska PDF [628 KB]
 • Rządowy proces legislacyjny. Grażyna Kopińska, 2015 [PDF 750 KB]
 • Tworzenie i konslutowanie rządowych projektów ustaw. Raport z badania nad sposobem prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw w 2012, Grażyna Kopińska, Grzegorz Makowski, Piotr Waglowski, Marcin Michał Wiszowaty, 2014 [PDF 2,55 MB]
 • Samorządowe Unie Personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych, Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, Grzegorz Makowski, 2014 [PDF 785 KB]
 • Raport z Badania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Agencji Rezerw Materiałowych, Piotr Koryś, Cezary Trutkowski, 2012 [PDF 1,63 MB]
 • Raport z Badania Programu Przeciwdziałania Zagrożeniem Korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Piotr Koryś, Cezary Trutkowski, 2012 [PDF 1,19 MB]
 • Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach sygnalizujących nieprawidłowości w miejscu pracy?  Raport z badań ilościowych, CBOS, 2012[PDF 2,44 MB]
 • Raport z Badania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniem Korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki, Piotr Koryś, Cezary Trutkowski, 2011 [PDF 1,94 MB]
 • Ochrona prawna sygnalistów w doświadczeniu sędziów sądów pracy. Raport z badań, Anna Wojciechowska-Nowak, 2011 [PDF 5,96 MB]
 • Barometr korupcji,  CBOS,2009, część 1 [PDF 204 KB], część 2 [PDF 293 KB] W roku 2009 badanie zostało przygotowane wyłącznie przez Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Parlamentarzyści o lobbingu, Anna Kubiak, 2008 [PDF 745 KB]
 • Barometr korupcji 2007. Raport z badań, Anna Kubiak, 2007 [PDF 1345 KB]
 • Społeczny wizerunek zachowań partii zasiadających w parlamencie wobec korupcji, Anna Kubiak, 2006 [PDF 994 KB]
 • Codzienne doświadczenia korupcyjne Polaków. Raport z badań 2006, Anna Kubiak, 2006 [PDF 549 KB]
 • Opinia publiczna i prokuratorzy o korupcji. Raport z badań 2005, Anna Kubiak, 2005 [PDF 603 KB]http://www.batory.org.pl/public/scripts/fckeditor/editor/images/spacer.gif
 • Opinia publiczna i posłowie o korupcji. Raport z badań 2004, Anna Kubiak, 2004 [PDF 304 KB]
 • Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji. Raport z badań 2003, Anna Kubiak, 2003 [PDF 650 KB]
 • Opinia publiczna i urzędnicy o korupcji w samorządach. Raport z badań 2002, Anna Kubiak, 2002 [PDF 361 KB]
 • Przejrzysta gmina, organizacje pozarządowe,  korupcja, raport Ośrodka Badań Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu Asocjacje. red. Piotr Frączak, Ryszard Skrzypiec, 2002 [PDF 276 KB]
 • Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej służbie zdrowia. Raport z badań 2001, Anna Kubiak, 2001[DOC/ZIP 339 KB]
 • Korupcja w doświadczeniu codziennym. Raport z badań 2001, Anna Kubiak, 2001[RTF/ZIP 223 KB]
 • Postawy Polaków wobec korupcji. Raport z badań. Opracowanie raportu Małgorzata Osiak, Demoskop, 2000 [PDF 294 KB]
 • Postawy Polaków wobec korupcji. Dane szczegółowe z badania. Małgorzata Osiak, Demoskop, 2000 [PDF 321 KB]
 • Postawy Polaków wobec korupcji. Opracowanie raportu Agnieszka Owsianko, Demoskop, 2000 [RTF 394 KB]
RAPORTY Z PROJEKTÓW MONITORINGOWYCH
 • Obywatelska kontrola otwartości rządu. Raport z monitoringu, Grażyna Czubek, Paweł Kociszewski, Grzegorz Makowski, Karol Mojkowski, Ewa Stokłuska, 2015 [PDF 1,39 MB]
 • Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu [PDF 1,06 MB]
 • Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001-2011, praca zbiorowa, 2012 [PDF 1,46 MB]; Streszczenie publikacji[PDF 106 KB], streszczenie publikacji (angielska) [PDF 103,58 KB]
 • Monitoring wydatkowania wybranych funduszy publicznych, Adam Sawicki, 2009 [PDF 3,9 MB]
 • Finansowanie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2009 r., wstępny raport z monitoringu finansowania kampanii wyborczej, prowadzonego we współpracy z wolontariuszami z całej Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, 2009 [PDF 1,33 MB]
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Monitoring finansów wyborczych, raport podsumowujący monitoring finansowania kampanii wyborczej do europarlamentu w 2009 roku, zawierający wnioski z danych zebranych i opracowanych przez obserwatorów kampanii oraz wyniki analizy sprawozdań wyborczych, złożonych przez komitety wyborcze w Państwowej Komisji Wyborczej, 2010 [PDF 6,5 MB]
 • Przejrzystość procesu stanowienia prawa. Raport z realizacji projektu „Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa”, praca zbiorowa, 2008 [PDF 4,65MB]
 • Raport z realizacji projektu Monitoringu procesu stanowienia prawa, praca zbiorowa, 2007 [PDF 239 KB]
 • Raport z realizacji projektu Monitoringu procesu stanowienia prawa, praca zbiorowa,2006 [DOC 99 KB]
 • Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych, praca zbiorowa, 2005 [PDF 4,1 MB]; aneksy do raportu [PDF 12,7 MB]
 • Ocena III etapu realizacji rządowej strategii antykorupcyjnej, Grażyna Kopińska, 2004 [PDF 167 KB]
 • Ocena II etapu realizacji rządowej strategii antykorupcyjnej, Grażyna Kopińska, 2003 [PDF 163 KB]
 • Ocena I etapu realizacji rządowej strategii antykorupcyjnej, Grażyna Kopińska,2003 [PDF 193 KB] 
 • Realizacja obietnic wyborczych złożonych przez partie w trakcie kampanii wyborczej w 2001 roku, raport Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych opracowany przez Piotra Korysia, 2005 [RTF 478 KB]
EKSPERTYZY
 • Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym, Anna Wojciechowska-Nowak, 2012 [PDF 880 KB]
 • Providing an Alternative to Silence: Towards Greater Protection and Support for Whistleblowers in the EU. Country Report: Poland, Anna Wojciechowska, 2012 [PDF 383 KB]. Opracowanie przygotowane na zlecenie Transparency International. Raport obejmujący 27 krajów Unii Europejskiej dostępny jest: więcej
 • Rekomendacje zmian przepisów dotyczących samorządowej kampanii wyborczej, opr. Adam Sawicki, 2007 [PDF 73,7 KB]
 • Bezkarność klasy politycznej? Konflikt interesu, korupcja, łamanie prawa i odpowiedzialność polityczna w III Rzeczypospolitej, opr. Piotr Koryś, 2005 [PDF 442 KB]
 • Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji, Celina Nowak, 2004 [PDF 364 KB]. Koreferat, [PDF 153 KB], Zapis dyskusji
 • Służba cywilna w III RP: punkty krytyczne, Krzysztof Burnetko, 2003 [PDF 672 KB
 • Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustrojowej w Polsce, Krzysztof Jasiecki, 2002 [PDF 383 KB]
 • Strategia polskiego biznesu wobec korupcji, Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk, Anna Szcześniak, 2001 [DOC/ZIP 140 KB]
 • Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD, opr. Tomasz Grosse,  2000, [PDF 363 KB]
PORADNIKI
 • Przeciwdziałanie korupcji w praktyce. Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej, Cezary Trutkowski, Piotr Koryś, 2013 [PDF 5,49 MB]
 • Jak walczyć z korupcją? Zasady tworzenia i wdrażania strategii antykorupcyjnej dla Polski, 2010,  praca zbiorowa, wersja polska [PDF 1,14 MB], wersja rosyjska [PDF 423 kB], wersja angielska [PDF 425 kB]
 • Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistle-blowingu, Anna Wojciechowska-Nowak, 2008 [PDF 1,16 MB]
 • Ściągawka z demokracji dla lidera Lokalnej Grupy Obywatelskiej,praca zbiorowa, 2004 [PDF 861 KB]
 • Czym jest korupcja? Informator prawny, opracowanie Małgorzata Wypych, 2003 [PDF 354 KB]
 • Ściągawka dla radnego, praca zbiorowa, 2003 [PDF 204 KB]
 • Ściągawka z demokracji – Zanim zaczniesz działać, Maciej Wnuk, 2002 [PDF 106 KB]
 • Ściągawka z demokracji – Skargi i wnioski, Maciej Wnuk, 2002 [PDF 131 KB]
 • Ściągawka z demokracji – Ściągawka z konstytucji, Maciej Wnuk,2002 [PDF 625 KB]
 • Ściągawka z demokracji – Postępowanie administracyjne, Maciej Wnuk, 2002 [PDF 363 KB]
 • Model Przezroczystej Gminy wraz z formularzem oceny przejrzystości spraw publicznych w gminie, opr. Andrzej Szeniawski przy współpracy prof. dr Grażyny Prawelskiej-Skrzypek,  2003 [PDF 270 KB]
 • Przejrzysta gmina. Modelowe rozwiązania w zakresie udzielania dotacji podmiotom niepublicznym z budżetów gmin, opr. Andrzej Szeniawski, 2002  [ZIP/DOC 20 KB]
 • Korupcja i mechanizmy jej zwalczania, Daniel Palacz, Dariusz Woźnicki, Andrzej Wojtkowski, 2001 [RTF/ZIP 61 KB]

OPINIE I ANALIZY AKTÓW PRAWNYCH

 • Udział organizacji pozarządowych i obywateli w rządowym procesie tworzenia prawa w wybranych krajach europejskich, Dawid Sobczyński, 2015 [PDF 507 KB]
 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 2010 [PDF 161 kB]
 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 2010 [PDF 161 kB]
 • Uwagi do projektu Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+, 2010 [PDF 371 KB]
 • Uwagi do Projektu założeń do projektu ustawy - prawo antykorupcyjne, 2010 [PDF 386 KB]
 • Uwagi do projektu założeń projektu ustawy o lobbingu, 2010 [PDF 348 KB]
 • Uwagi do projektu ustawy o ochronie informacji niejawnych, 2009 [PDF 152 KB]
 • Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 2006 [DOC 78 KB]
 • Opinia na temat projektu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 2005 [DOC 28 KB]
 • Przepisy antykorupcyjne dotyczące pracowników samorządowych w polskim systemie prawnym oraz w systemach prawnych innych państw europejskich. Opr. Aleksandra Radwańska, Dag Nilsson, 2002/2003 [PDF 505 KB]
 • Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjających korupcji, Maria Jasińska, Katarzyna Kurpisz, 2001 [RTF/ZIP 80 KB]

KONFERENCJE I SEMINARIA


Whistleblowing – ochrona prawna osób informujących o nieprawidłowościach w miejscu pracy: skuteczność polskiego prawa pracy na tle regulacji anglosaskich oraz prac Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) 
(30 marca 2009)   

 • Panel pierwszy konferencji - zapis dźwiękowy, czas trwania: 1 godz. 23 min.[MP3 77,5 MB] 
 • Panel drugi konferencji - zapis dźwiękowy, czas trwania: 1 godz. 45 min. [MP3 98,2 MB] 
 • Program konferencji 
 • Wystąpienie – The protection of whistleblowers in the light of GRECO's work, Christophe Speckbacher, GRECO [PDF 107 KB]
 • Wystąpienie – International best practices for whistleblower policies at intergovernmental organizations, Tom Devine, Government Accountability Project [PDF 55 KB] 
 • Wystąpienie – Sytuacja prawna polskich whistleblowerów w postępowaniu przed sądem pracy z perspektywy doświadczeń organizacji pozarządowej, Anna Wojciechowska-Nowak, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego [PDF 1,5 MB] 
 • Wystąpienie – Whistleblowing: the UK perspective, Shonali Routray, Public Concern At Work [PDF 178 KB] 
 • Wystąpienie – Rozwiązania australijskie w zakresie ochrony whistleblowerów, Jacek Wojciechowicz, Polski Instytut Dyrektorów [PDF 593 KB]
Konferencja poświęcona potrzebom rozwiązań systemowych w procesie ograniczania korupcji w ochronie zdrowia (7 kwietnia 2008)
Międzynarodowa konferencja pt. Strategie antykorupcyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Czy możliwa jest długofalowa strategia antykorupcyjna w Polsce? (17 marca 2008)             
Międzynarodowa konferencja pt. Skuteczna kontrola finansowania polityki (26 kwietnia 2007)
 • Program konferencji [DOC 41 KB
 • Propozycja zmian polskich przepisów dotyczących kontroli i nadzoru nad kampaniami wyborczymi, szczególnie nad kampanią prezydencką. [PDF 625 KB
 • Zapis dyskusji
Seminarium dotyczące struktury, zadań i sposobu funkcjonowania agencji antykorupcyjnych działających w Europie (12 maja 2006)
 • Prezentacja Jean-Pierre Bueb'a z francuskiego Centralnego Urzędu ds. Zapobiegania Korupcji [PPT 51 KB], [PPT 82 KB],
 • Prezentacja Povilasa Malakauskasa, dyrektora litewskiego Specjalnego Urzędu Śledczego [PPT 340 KB].
Seminarium na temat Ustawy o działalności lobbingowej (10 stycznia 2006)
 • Opinia prawna autorstwa dr hab. Marka Zubika na temat ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa i jej wpływu na sytuację organizacji pozarządowych [PDF 289 KB]. 
 • Zapis dyskusji
Seminarium na temat wniosków, jakie wynikają dla Polski z włoskich doświadczeń walki z korupcją (17 marca 2005)
Reglamentacja gospodarki (20 października 2004)
 • Opracowanie Janusza Paczochy, Narodowy Bank Polski [PDF 431 KB]
Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji (lipiec 2004)
Służba cywilna III RP – zapomniany obszar (kwiecień 2004)
Korupcja i polityka antykorupcyjna. Opracowanie Programu Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej Open Society Institute, (25 listopada 2001)


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry