Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

Najnowsze publikacje Fundacji Batorego

 • Priorytetowe Partnerstwo: wspólna wizja stosunków polsko-ukraińskich – wspólny tekst członków Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu (2017) - Wzajemne relacje Polski i Ukrainy przeżywają najtrudniejsze chwile od 25 lat. Po raz pierwszy od ćwierćwiecza w stosunkach między naszymi krajami pojawiło się poczucie „strategicznego marazmu”. Kierując się przekonaniem, że Warszawa i Kijów nie mogą sobie jednak pozwolić na wzajemną obojętność, 19 ekspertów z Polski i Ukrainy utworzyło Grupę Polsko-Ukraińskiego Dialogu i podjęło próbę wyznaczenia na nowo wizji stosunków między oboma narodami.
  [PDF 230 KB]

 • Pod lupą obywateli - standardy, regulacje i praktyka wyborów na wysokie stanowiska publiczne - Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek (2017) - Publikacja jest omówieniem obywatelskiego monitoringu naboru na wysokie stanowiska państwowe – członków Rady Polityki Pieniężnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zawiera ocenę praktyki obsadzania tych stanowisk. Autorzy formułują też konkretne rekomendacje i postulaty jak powinien wyglądać nabór na tak istotne z punktu widzenia państwa funkcje, żeby spełniał najwyższe standardy przejrzystości i wymogi merytoryczne. [PDF 1300 KB]
 • W zwarciu: polityka europejska rządu PiS - Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki, Eugeniusz Smolar (2017) - Autorzy raportu przeprowadzili analizę polityki europejskiej PiS na tle procesów zachodzących w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy oraz dokonali oceny skutków tej polityki dla warunków przyszłego rozwoju Polski i jej miejsca w Europie. Do kluczowych problemów polskiej polityki europejskiej i zagranicznej rządu PiS należą ideologizacja tejże oraz brak spójności w jej praktycznym wymiarze. Przyczynami tego ostatniego są struktura decyzyjna oparta na istnieniu pozarządowego ośrodka decyzyjnego w postaci prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz rywalizacja między różnymi ośrodkami władzy.
  [PDF 350 KB]
 • Co wolno opozycji i dlaczego jest potrzebna? Uprawnienia opozycji parlamentarnej - Paweł Marczewski, Dawid Sześciło (2017) - Praca Sejmu, zdominowanego przez większość z partii rządzącej, wywołuje pytania o rolę ugrupowań opozycyjnych. Szukając odpowiedzi warto zapoznać się z doświadczeniami innych krajów. Autorzy ekspertyzy wyjaśniają dlaczego demokracje potrzebują opozycji i jakimi uprawnieniami dysponuje ona w wybranych państwach europejskich.
  [PDF 531 KB]
 • Normatywne imperium w kryzysie - czas na politykę wartości - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017). W Unii Europejskiej trwa „ideologiczna wojna domowa”. Wypowiedzi nowego francuskiego prezydenta, a także polityków z innych krajów Wspólnoty pokazują, że w unijnych stolicach kwestia wspólnych wartości zaczyna być traktowana naprawdę poważnie. Przeciwdziałanie kryzysowi w sferze wartości wymaga ogromnej rozwagi politycznej, aby starania o wzmocnienie ideowych fundamentów Wspólnoty nie stały się okazją do eliminowania konkurentów i nie przekształciły się w wojnę na wyniszczenie, w której przegrają wszyscy. Obok polityki spójności, rolnej czy bezpieczeństwa niezbędna jest dzisiaj także polityka wartości posługująca się efektywnymi instrumentami prawnymi i finansowymi.
  [PDF 150 KB]
 • Partie polityczne a jakość polskiej demokracji - Paweł Marczewski (2017). Polacy nie ufają partiom politycznym. 35% z nich nie czuje, że jest przez nie reprezentowana. Ten brak zaufania nie jest charakterystyczny wyłącznie dla Polski. Jednak u nas łączy się z niewielkim zaangażowaniem w partyjną działalność: mniej niż 1% dorosłych Polaków należy do jakiegoś ugrupowania. Autor opracowania pisze o wadach partii, ale także o tym, dlaczego są potrzebne i jak je zreformować, aby dobrze służyły demokracji.
  [PDF 770 KB]

 • Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru - Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł (2017) - Autorzy przeanalizowali dane z wyborów samorządowych od 2002 do 2014 roku. Wskazują na wady ordynacji proporcjonalnej stosowanej w wyborach do powiatów, miast na prawach powiatu oraz do sejmików, takie jak m.in.:  bardzo duża liczba głosów zmarnowanych (oddanych na kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu), brak reprezentacji wielu wspólnot samorządowych w powiatach i sejmikach oraz rzeczywisty próg wyborczy znacznie wyższy niż przewidziane w Kodeksie Wyborczym 5%.
  [PDF 1200 KB]

 • Grzechy metropolitalne (nie tylko) PiS, Marta Lackowska (2017) - Dr hab. Marta Lackowska przygotowała ekspertyzę nt. projektu PiS o powołaniu metropolii warszawskiej. Autorka opisuje w niej doświadczenia w zarządzaniu metropolitalnym innych państw europejskich, analizuje  wady projektu PiS, a także zaniechania politycznych poprzedników.
  [PDF 280 KB]
 • Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych (2017) Michał Bilewicz, Dominika Bulska, Karolina Hansen, Wiktor Soral, Aleksandra Świderska, Mikołaj Winiewski. Drugi raport Fundacji Batorego i Centrum Badań nad Uprzedzeniami na temat mowy nienawiści w Polsce. Przedstawia wyniki badań dotyczących mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych i porównuje je z wynikami analogicznych badań przeprowadzonych w 2014 roku. Pokazuje skalę zmian oraz konsekwencje kontaktu z mową nienawiści.
  [PDF 5650 KB]

 • (Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa-Piotr Buras, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017). Konflikt w Donbasie to część dużo szerszej konfrontacji, jaką jest próba podważenia przez Rosję zasad bezpieczeństwa w Europie. Sankcje przeciw Moskwie powinny więc być przedstawiane przede wszystkim jako mechanizm obrony pokoju i stabilności na kontynencie. UE musi także odrzucić iluzję, iż pełna realizacja porozumienia mińskiego jest możliwa i doprowadzi do pokoju we wschodniej Ukrainie.
  [PDF 170 KB]


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry