Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

forumIdei/ Obywatele

 • Dziel, rządż, ignoruj. Polska szkoła po czterech latach braku polityki edukacyjnej PiS, Paweł Marczewski (2019)
  Po czterech latach rządów PiS polska szkoła stała się jeszcze bardziej nierówna, a bezpieczniejsza jest tylko w teorii. Koszty zaniechań i błędów stają się coraz bardziej widoczne i uciążliwe. Aby się z nimi poważnie zmierzyć, rząd musiałby przyznać, że od początku nie miał żadnego przekonującego uzasadnienia dla swoich reform. Publikujemy analizę Pawła Marczewskiego.
  [PDF 95KB]
 • Ukryta prywatyzacja w polskiej edukacji, Paweł Marczewski (2019)
  Rodziny wydają znaczące kwoty na korepetycje uzupełniające braki systemu edukacji publicznej, o ile mogą sobie na te wydatki pozwolić. Niezamożni i gorzej wykształceni często marzą o przeniesieniu dzieci do płatnych szkół prywatnych – i  na marzeniach się kończy, bo czesne jest na ogół poza ich zasięgiem. W obliczu systemu, któremu nie ufają, względnie zamożne rodziny o wysokich aspiracjach edukacyjnych podyktowanych ich własnym wykształceniem sięgają do portfela, niezamożnym i gorzej wykształconym pozostają mocno ograniczone możliwości poprawy szans życiowych dzięki nauce w publicznej szkole. Komunikat z badania prywatyzacji polskiej edukacji.
  [PDF 152 KB]
 • Ochrona zdrowia - czekając na katastrofę. Jak jej uniknąć?, Dawid Sześciło (2019)
  Analiza wskazuje dwa główne źródła dramatycznego kryzysu polskiej służby zdrowia - źle zbudowany system instytucjonalny i skrajne niedofinansowanie. Jako remedium autor rekomenduje realną decentralizację - uczynienie z samorządów odpowiedzialnego przed obywatelem gospodarza wszystkich poziomów opieki zdrowotnej. Dowodzi również konieczności podniesienia poziomu wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB w ciągu 5 lat i wskazuje źródła finansowania, które pozwolą tego dokonać.
  [PDF 263 KB]
 • Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne, Dorota Szelewa (2019)
  Analiza przedstawia próbę ewaluacji różnych instrumentów polityki rodzinnej, a w szczególności skupia  się na porównaniu efektów usług edukacyjno-opiekuńczych oraz instrumentów pieniężnych, w tym opiekuńczego, który miałby wprowadzić element „wyboru” w polityce opieki nad małym dzieckiem.
  [PDF 207 KB]
 • Polska sprawiedliwa komunikacyjnie, Tomasz Komornicki
  Bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby. Zaskakująco często jednak wykluczenie transportowe jest pomijane w dyskusjach o przyczynach nierówności społecznych i sposobach przeciwdziałania im. Niniejsze opracowanie prof. Tomasza Komornickiego jest próbą wypełnienia tej luki.
  [PDF]
 • Polityczni obywatele. Organizacje społeczne wobec presji rządzących, Paweł Marczewski
  Badania pokazują, że organizacjom społecznym w Polsce ufa większość Polaków. Według autora publikacji, organizacje obywatelskie powinny zredefiniować swoje rozumienie polityczności i uświadomić sobie, że oznacza ona działanie na rzecz pluralistycznie pojętego interesu społecznego.
  [PDF]
 • Polska szkoła reform, Przemysław Sadura
  Publikacja przedstawia wszystkie reformy edukacyjne przeprowadzone w czasach PRL i III RP oraz analizuje przyczyny ich niepowodzeń. Autor argumentuje, że do skutecznego zmieniania edukacji na lepsze potrzebne jest przede wszystkim dobre rozpoznanie wpływu różnic w statusie społeczno-ekonomicznym na stosunek do państwa i jego polityk, prowadzenie w oparciu o tę wiedzę rzetelnych konsultacji, a następnie konsekwencja we wprowadzaniu zmian wypracowanych w porozumieniu z obywatelami.
  [PDF 156KB]
 • Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Stanisława Golinowska
  Publikacja pokazuje, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna. Wnioski są alarmujące - wzrost świadczeń pieniężnych przy jednoczesnym zaniedbywaniu równego dostępu do dobrej jakości usług publicznych grozi Polsce regresem cywilizacyjnym.
  wersja polska [PDF 1,5 MB] Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry