Kontakt

Nasze publikacje dostępne sa nieodpłatnie. Jeśli chcą Państwo otrzymać którąś z nich, prosimy wysłać prośbę e-mailem na adres:


publikacje@batory.org.pl.

forumIdei/ Obywatele

  • Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Stanisława Golinowska
    Publikacja pokazuje, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna. Wnioski są alarmujące - wzrost świadczeń pieniężnych przy jednoczesnym zaniedbywaniu równego dostępu do dobrej jakości usług publicznych grozi Polsce regresem cywilizacyjnym.
    wersja polska [PDF 1,5 MB] Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry