Referendum 6 września – sens zmian ustrojowych

31 sierpnia 2015

Prowadzenie konferencji – Aleksander Smolar (prezes Fundacji im. Stefana Batorego)

Omówienie dyskusji: [PDF 0,6MB]

Reportaż z konferencji:

Aleksander Smolar – słowo wprowadzające [wystąpienie wideo

Sesja 1
Obecny system wyborczy, JOW-y i systemy mieszane

Wobec obowiązującego proporcjonalnego systemu wyborczego pada wiele zarzutów: nie zapewnia więzi posłów z wyborcami, słabo są reprezentowane interesy lokalne, powoduje „zabetonowanie” sceny politycznej. Czy są to prawdziwe zarzuty? Czy jednomandatowe okręgi wyborcze są właściwą odpowiedzią na obecne niedostatki? Czy nie przyniosą wzmocnienia dominacji wielkich partii, a może wręcz przeciwnie rozdrobnienie polityczne w Sejmie? Jak – przyjmując system większościowy – rozwiązać problem braku reprezentacji interesów mniejszościowych? Wreszcie, jeżeli niejednomandatowe okręgi wyborcze, to co w zamian?

Zdzisław Ilski (Fundacja na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych), Małgorzata Kaczorowska (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), Radosław Markowski (Uniwersytet SWPS), Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego)

Zapis wideo pierwszej sesji:

Zdzisław Ilski [wystąpienie wideo]
Małgorzata Kaczorowska [wystąpienie wideo
Radosław Markowski [wystąpienie wideo
Jerzy Stępień [wystąpienie wideo

Sesja 2
Jak finansować partie polityczne?

Dotychczasowy sposób finansowania polskich partii politycznych, które utrzymują się przede wszystkim z subwencji budżetowej, jest dziś odrzucany przez większość obywateli. Przeciwnicy tego rozwiązania podkreślają, że prowadzi ono do oligarchizacji i alienacji partii – braku więzi z wyborcami. Inne zarzuty, to słabość propozycji programowych, przewaga reklamy i chwytów PR. Z kolei zwolennicy finansowania z budżetu podkreślają, że ogranicza ono możliwości ukrytego lobbingu i korupcji, oraz uniezależnia partie od dysponentów największych środków finansowych. Jeżeli jednak partie miałyby być pozbawione środków publicznych, to skąd mają czerpać fundusze na działania i kampanie wyborcze? Czy poszukiwanie innych źródeł nie spowoduje wzrostu korupcji i uzależniania się polityków od grup interesu?

Robert Gwiazdowski (Centrum im. Adama Smitha), Grażyna Kopińska (Fundacja im. Stefana Batorego), Paweł Śpiewak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Marcin Walecki (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE)

Zapis wideo drugiej sesji:

Robert Gwiazdowski [wystąpienie wideo
Grażyna Kopińska [wystąpienie wideo]
Paweł Śpiewak [wystąpienie wideo
Marcin Walecki [wystąpienie wideo

Sesja 3
Prawo podatkowe – kto ma mieć ostateczną rację?

Czy dotychczasowy brak zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika to realny problem? Kto skorzysta na zmianie: obywatele? Małe przedsiębiorstwa, czy też wielkie firmy, które mają możliwości wykorzystywania wszelkich luk prawnych? Jakie będą skutki wprowadzenia tej zasady dla funkcjonowania systemu podatkowego i dla budżetu państwa?

Antoni Bojańczyk (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego), Stanisław Kluza (Szkoła Główna Handlowa, były minister finansów), Wojciech Kostrzewa (Polska Rada Biznesu), Piotr Kuczyński (Dom Inwestycyjny Xelion), Irena Ożóg (była wiceminister finansów)

Zapis wideo trzeciej sesji:

Antoni Bojańczyk [wystąpienie wideo
Stanisław Kluza [wystąpienie wideo
Wojciech Kostrzewa [wystąpienie wideo
Piotr Kuczyński [wystąpienie wideo]
Irena Ożóg [wystąpienie wideo

Polecamy analizy:

  • Czy JOW-y uzdrowią polską scenę polityczną?, Paweł Marczewski, Dawid Sześciło [PDF 823 KB], streszczenie [PDF 745 KB
  • Finansowanie partii politycznych w Polsce – czy i jakie zmiany?, Jarosław Zbieranek [PDF 246 KB], streszczenie [PDF 556 KB]
  • Co zmieni zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika?, Karolina Tetłak [PDF 190 KB], streszczenie [PDF 772 KB]

A także:

Noty biograficzne panelistów

Antoni Bojańczyk – prawnik, dr hab. Profesor na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym.

Robert Gwiazdowski – prawnik i ekonomista, dr hab. Ekspert w dziedzinie podatków. Przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha. Profesor prawa na Uczelni Łazarskiego i adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Zdzisław Ilski – politolog, dr hab. Adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Członek Rady Programowej Fundacji na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Małgorzata Kaczorowska – politolożka, dr, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Specjalizuje się w tematyce systemów wyborczych i partyjnych.

Stanisław Kluza – ekonomista, dr. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku, następnie do 2011 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Grażyna Kopińska – ekspertka programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego. W latach 2000-2012 twórczyni i dyrektorka programu Przeciw Korupcji. Zajmuje się przejrzystością procesu stanowienia prawa, lobbingiem, finansowaniem polityki i zapobieganiem korupcji w instytucjach publicznych.

Wojciech Kostrzewa – ekonomista i menedżer. Od 2005 roku prezes zarządu i dyrektor generalny grupy ITI. Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W latach 1989-1991 doradca ministra finansów Leszka Balcerowicza, od 1990 do 1995 prezes zarządu Polskiego Banku Rozwoju, związany następnie z BRE Bankiem i Commerzbankiem.

Piotr Kuczyński – inwestor giełdowy i analityk, publicysta ekonomiczny. Główny analityk w Domu Inwestycyjnym Xelion. Prowadzi blog  na blogbank.pl.

Radosław Markowski – socjolog i politolog, dr hab., profesor Uniwersytetu SWPS i dyrektor tamtejszego Centrum Studiów nad Demokracją. Były kierownik Zakładu Badań Porównawczych nad Polityką w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz prorektor Collegium Civitas.

Irena Ożóg – ekonomistka, dr. Od 1990 roku wicedyrektor, od 1992 dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów. W latach 2001-2003 wiceminister finansów. Specjalizuje się w tematyce podatkowej. Ekspertka Polskiej Rady Biznesu, członkini Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Jerzy Stępień – prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W latach 2006-2008 jego prezes. Senator I i II kadencji. W latach 1997-1999 wiceminister spraw wewnętrznych. 

Paweł Śpiewak – socjolog i historyk idei, dr hab., profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Publicysta, autor licznych prac naukowych o tematyce filozoficznej, politycznej i społecznej. W latach 2005-2007 Poseł na Sejm RP.

Marcin Walecki – prawnik, politolog, dr. Kierownik Zespołu Demokratycznych Rządów Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie. Specjalista w zakresie finansowania polityki, walki z korupcją i wspierania procesów demokratyzacyjnych.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry