Kontakt

Grażyna Kopińska
tel. 22 536 02 58

Zobacz także

Referendum 6 września 2015

6 września odbędzie się ogólnopolskie referendum, w którym obywatele naszego kraju odpowiedzieć mają na trzy pytania:

 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
 2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych
  z budżetu państwa?                
 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
 
Referendum dotyczy kwestii o podstawowym znaczeniu dla ustroju Polski. Od udzielonych odpowiedzi może zależeć kształt systemu politycznego naszego państwa. Tymczasem, według badania przeprowadzonego przez  CBOS na dwa miesiące przed referendum, co drugi Polak nie wie, czego ono dotyczy. Brakuje szerokiej debaty publicznej wokół spraw, o które zapytano Polaków. Większość z nas nie ma wiedzy, co kryje się pod niejednoznacznie sformułowanymi pytaniami i jakie będą konsekwencje udzielania odpowiedzi - twierdzącej lub przeczącej - na każde z trzech zadanych pytań.
 
Chcąc umożliwić obywatelom podjęcie  świadomej decyzji opowiedzenia się za lub przeciw każdej
z przedstawionych propozycji, publikować będziemy cykl analiz eksperckich prezentujących w przystępny sposób obecny stan prawny oraz skutki jego zmiany w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań . Analizy dotyczyć będą każdego z trzech pytań referendalnych.
 
31 sierpnia zorganizujemy konferencję, na której zaprezentujemy różne opinie nt. kwestii  poddanych pod referendum. Przedyskutujemy też możliwe scenariusze rozwoju sytuacji po referendum i ewentualne konsekwencje dokonanych wyborów.


Analizy

 • Czy JOW-y uzdrowią polską scenę polityczną?, Paweł Marczewski, Dawid Sześciło [PDF 823 KB], streszczenie [PDF 745 KB]
 • Finansowanie partii politycznych w Polsce - czy i jakie zmiany?, Jarosław Zbieranek [PDF 246 KB], streszczenie [PDF 556 KB]
 • Co zmieni zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika?, Karolina Tetłak [PDF 190 KB], streszczenie [PDF 772 KB]

PORADNIK I KALENDARZ REFERENDALNY

O tym kto, gdzie i jak może głosować, oraz co i kiedy należy zrobić, aby skorzystac z ułatwień wyborczych informujemy w Poradniku Referendalnym [PDF 654 KB] .

Ważne terminy przedstawiamy również w infografice Kalendarz Referendalny [PDF 258 KB].

Polecamy także:
 • Krótki przewodnik po referendum  [PDF  661 KB]  - opracowanie autorstwa Krzysztofa Izdebskiego na temat stanu prawnego i praktyki stosowania przepisów o referendum w Polsce oraz wybrane przykłady zagraniczne.
 • Obywatele i wybory [PDF 1,5 MB] - raport autorstwa Dawida Sześciły, Mikołaja Cześnika oraz Radosława Markowskiego, prezentujący rozwiązania służące zwiększeniu udziału obywateli
  w wyborach: od analizy systemów wyborczych poprzez sposoby informowania o wyborach po edukację obywateli.
 • Materiały z debaty Referenda: co one oznaczają dla demokracji? (15 czerwca 2015).
 • Jak walczyć z korupcją [PDF 381 KB] rozdział Finansowanie polityki (str. 52-57), podsumowujący m.in. wyniki prowadzonych przez nas monitoringów finansowania kampanii wyborczych w Polsce w latach 2005, 2006 i 2009.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry