Przyjazna granica

 Organizacje partnerskie 2004-2009


Polityka wizowa wobec wschodnich sąsiadów. Rekomendacje z perspektywy państw Grupy Wyszehradzkiej (2009)
 • Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych, Czechy
 • Centrum Badawcze Słowackiego Stowarzyszenia Spraw Zagranicznych, Słowacja
 • Stowarzyszenie Europejskie, Wegry

Monitoring polityki wizowej wybranych państw Unii Europejskiej (2008-2009)

 • Centrum Carnegie w Moskwie, Rosja
 • Centrum Pokoju, Konwersji i Polityki Zagranicznej Ukrainy, Ukraina
 • Instytut na rzecz Polityki Publicznej, Mołdawia
 • Partner z Białorusi (ze względu na sytuację polityczną na Białorusi nie podajemy nazw organizacji
 • partnerskich w tym kraju)

Monitoring funkcjonowania przejść granicznych zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (2007-2008)
 • Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
 • Instytut Europejski, Bułgaria
 • EuroCollege, Uniwersytet w Tartu, Estonia
 • Instytut Spraw Międzynarodowych, Finlandia
 • Fundacja Desire, Cluj, Rumunia
 • Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej, Słowacja
 • Fundacja Badań Współczesnych, Węgry

Monitoring polityki wizowej siedmiu państw Unii Europejskiej (2005-2006)


 • Collegium Civitas, Polska
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska
 • Organizacja pozarządowa z Białorusi (ze względu na trudna sytuację polityczną na Białorusi nie podajemy nazw
 • organizacji partnerskich w tym kraju)
 • Instytut na rzecz Polityki Publicznej, Mołdawia
 • Moskiewskie Biura Obrony Praw Człowieka, Rosja
 • Centrum ds. Pokoju, Konwersji Polityki Zagranicznej Ukrainy, Ukraina
 • Jovita Pranevičiute z Uniwersytetu Wileńskiego, Litwa
 • dr Timo Hellenberg z Aleksanteri Institute, Finlandia
 • Ondrej Soukup z Association for International Affairs, Czechy
 • The Federal Trust, Wielka Brytania

Monitoring polskiego system wizowego (2004)

 • Centrum ds. Pokoju, Konwersji Polityki Zagranicznej Ukrainy, Kijów
 • Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Kowczeg, Odessa
 • Charkowska Grupa Obrony Praw, Charków
 • Dialog Europejski, Lwów
 • Stowarzyszenie Obrony Praw Młodzieży Wołynia, Łuck
 • Regionalna Organizacja Społeczna Regiomonti, Kaliningrad
 • Moskiewska Grupa Helsińska, Moskwa
 • Centrum Studiów Humanistycznych i Politologicznych Strategia, Peteresburg
 • Partnerzy z Białorusi (ze względu na sytuację polityczną na Białorusi nie podajemy nazw organizacji
 • partnerskich w tym kraju)


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry