Kontakt

Grażyna Kopińska
tel. 22 536 02 58

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego

Od 2016 roku przy programie Odpowiedzialne Państwo działa Zespół Ekspertów Prawnych, którego zadaniem jest formułowanie stanowisk, opinii i ekspertyz na temat przygotowywanych przez rząd i parlament zmian prawnych dotyczących ustroju państwa i miejsca instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa. Członkowie Zespołu prowadzą bieżący monitoring projektów aktów prawnych, analizując je przede wszystkim pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, ogólnie przyjętymi normami międzynarodowymi oraz demokratycznymi standardami państwa prawa. W swoich analizach oceniają też stopień ingerencji przepisów w prawa człowieka i obywatela i kierunek zmian ustrojowych, jaki wytycza stanowione prawo.

Zespół stara się przedstawiać swoje opinie i ekspertyzy tak, aby mogły być wzięte pod uwagę podczas pracy nad projektami w rządzie lub w parlamencie. Jeśli tempo i kalendarz procedowania ustaw nie pozwala na zajęcie stanowisko na etapie prac rządowych lub parlamentarnych, analizie poddawane są akty prawne uchwalone przez parlament i podpisane przez prezydenta.
 
Opinie, ekspertyzy i stanowiska Zespołu przedstawiane są rządowi, parlamentowi, instytucjom publicznym i organizacjom obywatelskim, mediom i szerokiej opinii publicznej. Zespół przygotowuje też opinie amicus curiae w sprawach fundamentalnych dla ochrony porządku prawnego i praw człowieka.
 

Opinie i stanowiska

 • Apel Zespołu Ekspertów Prawnych do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. [PDF]

 • Opinia prawna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie oceny konstytucyjności prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 2002/VIII kadencja [PDF]

 • Stanowisko z dnia 3 października 2017 roku, w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym [PDF]

 • Stanowisko z dnia 3 października 2017 roku, w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF]

 • Apel do Prezydenta RP z 23 lipca 2017 r. o powstrzymanie wejścia w życie ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych [PDF]

 • Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym [PDF]

 • Stanowisko w sprawie zmian w ustawie z dnia 12 lipca 2017 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF]

 • Stanowisko w sprawie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw [PDF]

 • Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 1727) [PDF]

 • Stanowisko z 3 lipca 2017 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego podstawy prawnej wyboru sędziów TK: S. Rymara, P. Tulei, M Zubika (U 1/17) [PDF]

 • Stanowisko z 3 lipca 2017 r. w sprawie projektowanych zmian w ustroju sądów powszechnych [PDF][DOC]
 • Stanowisko z 19 maja 2017 roku, w sprawie bezpodstawnego zawieszenia praw i obowiązków orzeczniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego  [PDF]
 • Stanowisko z 19 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF 400 KB]

 • Stanowisko z 27 stycznia 2017 roku, w sprawie ostatnich zmian prawnych i faktycznych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego [PDF 400 KB]

 • Stanowisko z 2 sierpnia 2016 roku, przesłane do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w związku wpłynięciem do TK wniosku o zbadanie konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 257 KB]
 • Apel do Prezydenta RP z 25 lipca 2016 w sprawie przyjętej przez Sejm nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 226 KB], załącznik do apelu [PDF 234 KB]
 • Stanowisko z 6 lipca 2016 roku,w sprawie nowelizacji Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 234 KB
 • Stanowisko z 16 czerwca 2016 w sprawie ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego [PDF 255 KB]
 • Stanowisko z 20 maja 2016 w sprawie stanu kryzysu konstytucyjnego w Polsce [PDF 298 KB]
 • Opinia prawna dr. hab. Marcina Matczaka z 19 stycznia 2016 roku w sprawie oceny konstytucyjności Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia przekazana została przez Fundację Batorego Trybunałowi Konstytucyjnemu jako „opinia przyjaciela sądu”(amicus curiae) [PDF 366 KB]
Skład Zespołu
 • dr Ryszard Balicki, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Łukasz Bojarski, prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRiS, były członek Krajowej Rady Sądownictwa
 • Jacek Czaja, prezes Towarzystwa Prawniczego w Lublinie, były wiceminister sprawiedliwości
 • dr hab. Monika Florczak-Wątor, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ (od października 2017)
 • dr Wojciech Jasiński, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
 • dr Piotr Kładoczny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • dr hab. Marcin Matczak, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Katedra Teorii i Filozofii Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • dr Anna Śledzińska-Simon, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Tomasz Zalasiński, członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
 • prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu w Osnabrück


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry