Kontakt

Grażyna Kopińska
tel. 22 536 02 58

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego

Od 2016 roku przy programie Odpowiedzialne Państwo działa Zespół Ekspertów Prawnych, którego zadaniem jest formułowanie stanowisk, opinii i ekspertyz na temat przygotowywanych przez rząd i parlament zmian prawnych dotyczących ustroju państwa i miejsca instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa. Członkowie Zespołu prowadzą bieżący monitoring projektów aktów prawnych, analizując je przede wszystkim pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, ogólnie przyjętymi normami międzynarodowymi oraz demokratycznymi standardami państwa prawa. W swoich analizach oceniają też stopień ingerencji przepisów w prawa człowieka i obywatela i kierunek zmian ustrojowych, jaki wytycza stanowione prawo.

Zespół stara się przedstawiać swoje opinie i ekspertyzy tak, aby mogły być wzięte pod uwagę podczas pracy nad projektami w rządzie lub w parlamencie. Jeśli tempo i kalendarz procedowania ustaw nie pozwala na zajęcie stanowisko na etapie prac rządowych lub parlamentarnych, analizie poddawane są akty prawne uchwalone przez parlament i podpisane przez prezydenta.
 
Opinie, ekspertyzy i stanowiska Zespołu przedstawiane są rządowi, parlamentowi, instytucjom publicznym i organizacjom obywatelskim, mediom i szerokiej opinii publicznej. Zespół przygotowuje też opinie amicus curiae w sprawach fundamentalnych dla ochrony porządku prawnego i praw człowieka.
 

Opinie i stanowiska

 • Stanowisko z 19 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF 400 KB]

 • Stanowisko z 27 stycznia 2017 roku, w sprawie ostatnich zmian prawnych i faktycznych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego [PDF 400 KB]

 • Stanowisko z 2 sierpnia 2016 roku, przesłane do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w związku wpłynięciem do TK wniosku o zbadanie konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 257 KB]
 • Apel do Prezydenta RP z 25 lipca 2016 w sprawie przyjętej przez Sejm nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 226 KB], załącznik do apelu [PDF 234 KB]
 • Stanowisko z 6 lipca 2016 roku,w sprawie nowelizacji Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 234 KB
 • Stanowisko z 16 czerwca 2016 w sprawie ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego [PDF 255 KB]
 • Stanowisko z 20 maja 2016 w sprawie stanu kryzysu konstytucyjnego w Polsce [PDF 298 KB]
 • Opinia prawna dr. hab. Marcina Matczaka z 19 stycznia 2016 roku w sprawie oceny konstytucyjności Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia przekazana została przez Fundację Batorego Trybunałowi Konstytucyjnemu jako „opinia przyjaciela sądu”(amicus curiae) [PDF 366 KB]
Skład Zespołu
 • Łukasz Bojarski, prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRiS, były członek Krajowej Rady Sądownictwa
 • Jacek Czaja, prezes Towarzystwa Prawniczego w Lublinie, były wiceminister sprawiedliwości
 • dr Piotr Kładoczny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • dr hab. Marcin Matczak, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW, partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Katedra Teorii i Filozofii Prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • dr Piotr Radziewicz, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN
 • dr Anna Śledzińska-Simon, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Tomasz Zalasiński, radca prawny, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.
 • prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu w Osnabrück


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry