Kontakt

Marcin Waszak
tel. 22 536 02 37

Wsparcie i ochrona sygnalistów

Od 2008 roku prowadzimy działania służące zwiększeniu ochrony prawnej sygnalistów, czyli osób, które działając dobrej wierze i w trosce o dobro publiczne, ujawniają nieprawidłowości lub zachowania nieetyczne w miejscu pracy, narażając się na mobbing, utratę pracy czy marginalizację zawodową.

Obecnie skupiamy się na działaniach rzeczniczych, zmierzających do wprowadzenia w Polsce regulacji dających większą ochronę sygnalistom, a także na działaniach informacyjnych i edukacyjnych, zmierzających do zmiany społecznego nastawienia wobec sygnalistów.
Wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytutem Spraw Publicznych przygotowaliśmy projekt ustawy o ochronie sygnalistów.

Więcej informacji na www.sygnalista.pl


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry