Kontakt

Marcin Waszak
tel. 22 536 02 37

Wsparcie i ochrona sygnalistów

Od 2008 roku prowadzimy działania służące zwiększeniu ochrony prawnej sygnalistów, czyli osób, które działając dobrej wierze i w trosce o dobro publiczne, ujawniają nieprawidłowości lub zachowania nieetyczne w miejscu pracy lub środowisku zawodowym, narażając się na mobbing, utratę pracy czy marginalizację zawodową.

Podejmujemy inicjatywy na rzecz wzmocnienia statusu sygnalisty w postępowaniu karnym i jego ochrony na gruncie prawa pracy. Monitorujemy postępowania sądowe z udziałem sygnalistów, uczestnicząc w posiedzeniach sądu w charakterze obserwatora społecznego (na podstawie art. 61 kodeksu postępowania cywilnego lub art. 90 kodeksu postępowania karnego) i przedstawiając przed zakończeniem postępowania swoje  stanowisko w sprawie ( tzw. amicus curiae). Wskazujemy możliwe kierunki zmian ustawowych, które dają gwarancje bezpieczeństwa sygnalistom (patrz: Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym [PDF 880 KB] ).

Obecnie skupiamy się na działaniach rzeczniczych, zmierzających do wprowadzenia w Polsce regulacji dających większą ochronę sygnalistom, a także na działaniach informacyjnych i edukacyjnych, zmierzających do zmiany społecznego nastawienia wobec sygnalistów.

Przygotowaliśmy serię filmów edukacyjnych z udziałem sygnalistów, pokazujących znaczenie, jakie dla interesu publicznego i ekonomicznego ma sygnalizowanie przez pracowników zagrożeń i nieprawidłowości, a także konsekwencje i koszty wynikające z  braku przyzwolenia społecznego i ochrony prawnej dla tych działań.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry