Seminarium Lobbing i konflikt interesów w życiu publicznym

12 czerwca 2015

Przypadająca w lipcu 2015 roku 10 rocznica przyjęcia ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa stała się okazją do dyskusji o problemie lobbingu i związanym z nim konflikcie interesów. Podczas seminarium, zorganizowanym wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych, dyskutowano o regulacjach i praktyce prowadzenia lobbingu w Polsce i w Unii Europejskiej, o działalności lobbingowej w parlamencie oraz o potrzebie zmiany uregulowań działalności lobbingowej prowadzonej wobec administracji rządowej, tak by uwzględniał konieczność zapobiegania konfliktowi interesów.

Punktem wyjścia do dyskusji były najnowsze publikacje stanowiące podsumowanie prowadzonych przez obie organizacje międzynarodowych projektów poświęconych zagrożeniom korupcyjnych, wynikających z konfliktu interesów i braku bądź niewłaściwych uregulowań lobbingu w administracji publicznej i w parlamencie. Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo w Fundacji Batorego, nawiązał w swoim wystąpieniu do wyników monitoringu konfliktu interesów w administracji rządowej zebranych w raporcie Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników [PDF 815 KB] oraz tez zamieszczonych w publikacji Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? Raport o potrzebie lepszych regulacji o dobrych praktyk w działalności lobbingowej [PDF 1,50 MB]. Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych zaprezentował najważniejsze wnioski z projektu o polityce antykorupcyjnej, dotyczące wpływu grup interesów na proces legislacyjny w parlamencie i konieczności ujawniania konfliktu interesów przez parlamentarzystów. Anna Koch, dyrektorka regionalna Transparency International na Europę i Azję Centralną, porównała polskie regulacje z doświadczeniami a 19 krajów Unii Europejskiej, opisanymi w najnowszym raporcie TI Lobbying in Europe: hidden influence, privileged access [PDF 5,62 MB].

Przedstawione badania i rekomendacje stały się podstawą do dyskusji panelowej z udziałem ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji biznesowych. Skomentowali je m.in. wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj, Witold Michałek z Business Centre Club,
Grażyna Kopińska z Fundacji Batorego, Ewa Grączewska-Ivanova z Dziennika Gazety Prawnej oraz Jan Osiecki, dziennikarz i socjolog.

Program seminarium
[PDF 134 KB]

Relacja z seminarium:


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry