Lobbing i konflikt interesów w życiu publicznym - seminarium

12 czerwca 2015

W lipcu 2015 mija 10 lat od przyjęcia ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Z tej okazji Instytut Spraw Publicznych i Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowały seminarium koncentrujące się wokół problemu lobbingu i związanego z nim konfliktu interesów oraz zarządzania nim na poziomie administracji rządowej i parlamentu.

Organizacje podzieliły się wnioskami i doświadczeniami z ostatnio prowadzonych międzynarodowych projektów, w tym dwóch Fundacji Batorego poświęconych zarządzaniu konfliktem interesów w administracji publicznej i regulacjom lobbingowym w krajach Unii Europejskiej oraz jednym Instytutu Spraw Publicznych o polityce antykorupcyjnej. Wątki przewodnimi seminarium były regulacje, praktyka i potrzeba zmian działań lobbingowych prowadzonych w odniesieniu do administracji rządowej z uwzględnieniem zapobiegania konfliktowi interesów oraz problem lobbingu na poziomie parlamentu. Rozwiązania przyjęte w Polsce były omówione na tle doświadczeń międzynarodowych krajów Unii Europejskiej, a w szczególności państw Grupy Wyszehradzkiej, przedstawionych w najnowszym raporcie Transparency International oraz publikacji przygotowanej przez Instytut Spraw Publicznych.
W drugiej części seminarium zebrany dorobek badawczy i wypracowane rekomendacje stały sie podstawą do dyskusji panelowej z udziałem ekspertów, reprezentantów administracji publicznej i organizacji biznesowych oraz otwartej debaty z pozostałymi uczestnikami.

 

Program seminarium:
10:00 – 10:15 powitanie uczestników, prof. Beata Łaciak, członkini Zarządu Instytutu Spraw Publicznych
 
Blok 1  Stan badań nad lobbingiem i konfliktem interesów w kontekście standardów i ram prawnych działania administracji publicznej i parlamentu. Prezentacje organizacji pozarządowych
10:15-10:30 Lobbing – jak to się reguluje i praktykuje w Europie, Anne Koch, Transparency International, Berlin
10:30-10:45 Lobbing i konflikt interesów w administracji rządowej – praktyka, regulacje, propozycje zmian, Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego
10:45-11:00 Lobbing i konflikt interesów w parlamencie – praktyka i regulacje polskie na tle rozwiązań w krajach wyszehradzkich oraz propozycje zmian, Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych
11:00 -11:20 Pytania i odpowiedzi do prezentacji
11:20-11:35 Przerwa na kawę
 
Blok 2 Co dalej z lobbingiem? Czy i jak go regulować? Jak go praktykować? Komentarze ekspertów
11:35-12:15 Panel ekspertów w którym udział wezmą:
  • Mariusz Haładyj, Ministerstwo Gospodarki
  • Witold Michałek, Business Centre Club
  • Grażyna Kopińska, Fundacja im. Stefana Batorego
  • Ewa Grączewska - Ivanowa, Dziennik Gazeta Prawna
  • Jan Osiecki, dziennikarz, socjolog
moderacja: dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa
12:15-12:45 – dyskusja plenarna / podsumowanie
12:45-13:15 – poczęstunek / kawa / dyskusje kuluarowe


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry