Konferencja Wyzwania polityki antykorupcyjnej w resorcie obrony narodowej

21 kwietnia 2015

Głównym celem konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Transparency International z Londynu było podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie przeciwdziałania korupcji prowadzonych przez resort oraz poznanie międzynarodowych inicjatyw i doświadczeń antykorupcyjnych w sektorze obronnym.

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej: wiceminister Beata Oczkowicz oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Piotr Lis opowiedzieli o polityce antykorupcyjnej resortu oraz etyce jako elemencie kontroli zarządczej. Dyrektor Biura ds. Procedur Antykorupcyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Szaładziński zaprezentował założenia programu przeciwkorupcyjnego wdrażanego przez Biuro i działania prewencyjne podejmowane przez resort w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji.
Dr Paweł Chodak z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi przedstawił wyniki przeprowadzonych na zlecenie Transparency International  badań nad skutecznością wdrażanych przez MON rozwiązań antykorupcyjnych, a Maciej Wnuk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych omówił najważniejsze inicjatywy dotyczące przeciwdziałania korupcji w sektorze obronnym, podejmowane przez  instytucje i organizacje międzynarodowe, w tym NATO i Transparency International UK.

W ostatnim panelu zagraniczne doświadczenia dotyczące przeciwdziałania nadużyciom w siłach zbrojnych zaprezentowała Karolina MacLachlan z Transparency International w Londynie. Omówiła ona wyniki badań korupcji w misjach wojskowych, objaśniając metodologię i wskaźniki stosowane w przeprowadzonym przez nią badaniu korupcji w sektorze obronnym. Płk Jakub Mytych z Naczelnej Prokuratury Wojskowej opisał zadania pionu prokuratury wojskowej dotyczące ścigania przestępstw korupcyjnych, a Grzegorz Makowski, dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo przedstawił wyniki prowadzonego przez Fundację monitoringu konfliktu interesów w administracji rządowej, oraz szczegółową ocenę mechanizmów antykorupcyjnych wdrażanych przez Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych MON.
Program [PDF 197 KB]
O konferencji na stronach MON 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry