Wydarzenia

Konferencja w Brukseli podsumowująca monitoring konfliktu interesów w administracji publicznej

30 czerwca 2015

więcej

Seminarium Lobbing i konflikt interesów w życiu publicznym

12 czerwca 2015

więcej

Konferencja Wyzwania polityki antykorupcyjnej w resorcie obrony narodowej

21 kwietnia 2015

więcej

Prezentacja raportu Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników

Warszawa, 30 października 2014

więcej
Do góry