Dotacje

Dotacje 2015

Stowarzyszenie Niesiołowice Węsiory „Kamienne Kręgi”, Sulęczyno 
Nowa jakość w nowym urzędzie: analiza ryzyka poszczególnych stanowisk w urzędzie gminy Stężyca (województwo pomorskie), stworzenie mapy zagrożeń związanych z występowaniem konfliktu interesu, warsztat dla radnych i urzędników, wprowadzenie zasady wyłączenia się przez radnych z głosowań w sytuacji konfliktu interesów, działania na rzecz stworzenia stanowiska doradcy etycznego. 
14 000 zł
link do projektu 

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Grupa Zmiana z Radomia 
Obywatelski monitoring konfliktu interesów w Radomiu przez grupę wolontariuszy nieformalnej Grupy Zmiana: monitoring regulacji prawnych i etycznych przeciwdziałających konfliktowi interesów w urzędzie miasta, ankieta wśród mieszkańców nt. przestrzegania standardów etycznych w urzędzie, sformułowanie rekomendacji zmian w kodeksie etycznym pracowników Urzędu Miejskiego oraz regulaminu Rady Miasta.
11 310 zł
 
Fundacja Wolności, Lublin
Bez konfliktu - analiza obszarów zagrożeń związanych z konfliktem interesów w Urzędzie Miasta Lublina: monitoring umów zawieranych przez miasto dotyczących zatrudnienia radnych, umów cywilnoprawnych, zamówień publicznych, kar umownych zawieranych w kontraktach z wykonawcami w trybie zamówień publicznych, wynajmu przez urząd powierzchni biurowych; organizacja konferencji o konflikcie interesów dla lokalnych mediów z udziałem działaczy lokalnych i przedstawicieli administracji publicznej i wystawy zawierającej rejestry umów. 
16 000 zł
 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry