Pytania do komitetów wyborczych

3 września 2019

Podobnie jak przed wyborami w 2015, członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji zapytali komitety wyborcze o ich wizję właściwego zorganizowania procesu stanowienia prawa. Do pięciu komitetów wyborczych, które mają największe szanse na zarejestrowanie list wyborczych na terenie całego kraju wysłano listy zawierające siedem pytań dotyczących tego tematu.

Na stanowiska komitetów czekamy do 15 września. Na przełomie października i listopada organizujemy konferencję, której częścią będzie dyskusja na temat tego, jak zorganizować proces stanowienia prawa, aby był on przejrzysty i włączający wszystkich zainteresowanych, a także aby umożliwiał programowanie i realizację efektywnych społecznie i ekonomicznie działań publicznych (polityk publicznych). Na konferencję zaprosimy także przedstawicieli komitetów wyborczych.

Obywatelskie Forum Legislacji, które od 2009 roku analizuje i monitoruje proces tworzenia aktów prawnych, zapytało komitety wyborcze o ich wizję właściwego zorganizowania procesu legislacyjnego w Polsce, w szczególności w zakresie prac nad projektami ustaw oraz partycypacji obywateli i organizacji społecznych w tym procesie.

Komitety wyborcze Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prawa i Sprawidliwości otrzymały następujące pytania:

1. Podstawy prawne tworzenia prawa są rozproszone, zapisane w Konstytucji, ustawach, ale także regulaminach: Regulaminie pracy Rady Ministrów,  Regulaminie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, czy Regulaminie Senatu. Regulaminy te przyjmowane uchwałami stosownych ciał, są aktami wewnętrznymi, które łatwo bez jakichkolwiek konsultacji zmienić i bez konsekwencji obchodzić. Mimo tego mają wpływ na sytuację prawną wszystkich podmiotów podlegających prawu Rzeczypospolitej Polski. Czy Państwa zdaniem należy pozostawić stan obecny czy nie należałoby unormować zasad tworzenia prawa ustawą?

2. Na którym etapie tworzenia projektów rozwiązań prawnych, Państwa zdaniem powinny być one poddawane konsultacjom społecznym, publicznym i opiniowaniu? Na etapie wypracowywania koncepcji, założeń do projektów ustaw, czy też na etapie prezentacji projektu aktu prawnego?

3. Czy projekty ustaw inne niż rządowe – projekty poselskie, komisyjne, senackie oraz przedłożone przez Prezydenta RP powinny być poddawane konsultacjom społecznym, publicznym i opiniowaniu? Jeśli tak, to kto i jak powinien organizować ten proces?

4. Jak powinien wyglądać prawidłowo i efektywnie przeprowadzony proces konsultacji i opiniowania? Jakie narzędzia należy stosować? Jak długo powinien trwać?

5. W Sejmie obecnej kadencji zorganizowano tylko 3 wysłuchania publiczne. Dlaczego Państwa zdaniem tak się stało? Czy można zrobić coś, żeby wysłuchania dawały obywatelom realną możliwość udziału w procesie legislacyjnym?

6. Czy projekty poselskie, komisyjne, senackie oraz przedłożone przez Prezydenta RP powinny być poddawane ocenie skutków regulacji? Jeśli tak, to kto powinien ją wykonywać?

7. W jakich sytuacjach należy stosować tryby odrębne, tryb pilny, szybką ścieżkę legislacyjną? Jak przeciwdziałać ich nadużywaniu?


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry