Petycja do Sejmu RP w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych i upubliczniania informacji o nich

14 października 2016 roku Fundacja Batorego wystąpiła do Sejmu RP z petycją o dokonanie zmian w Regulaminie Sejmu. Wnosimy o wypracowanie i przyjęcie zasad prowadzenia konsultacji poselskich i komisyjnych projektów ustaw. Ponadto postulujemy wprowadzenie przejrzystego sposobu upublicznienia na stronie Sejmu wszystkich dokumentów dotyczących procesu legislacyjnego. [PDF 728 KB]

23 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisja do Spraw Petycji. Przebieg dyskusji (dyskusja dotycząca naszej petycji godz.10.40 - 11.30) wskazuje na brak zrozumienia wśród części posłów dla naszych postulatów. W głosowaniach, po dyskusji, za odrzuceniem petycji była połowa z obecnych na posiedzeniu. Ostatecznie postanowiono jednak skierować ją do dalszych prac w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

21 marca 2017 roku otrzymaliśmy pismo od wicemarszałka Sejmu RP  informujące o przekazaniu naszego „żądania” do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w celu zaopiniowania zawartych w nim postulatów.

Ponieważ w planach pracy Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich do wakacji nie przewidziano pracy nad naszymi wnioskami, 5 kwietnia 2017 roku wysłano list do Przewodniczącego Komisji z pytaniem o termin rozpatrzenia przedmiotu petycji. W liście doprecyzowano też  treść postulatów.

W związku z faktem, że w planach pracy Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich do końca 2017 roku nadal nie umieszczono rozpatrzenia problemów podniesionych w naszej petycji, 4 września 2017 roku wystosowano pismo do Wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego z prośbą o informacji o sposobie i czasie ustosunkowania się do nich.

Wobec trwającej ponad 10 miesięcy bezczynności instytucji sejmowych posłanka Monika Wielichowska, członkini Parlamentarnego Zespołu ds. organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich, na początku stycznia 2018 roku, złożyła interpelację do Premiera i przesłała pismo do Marszałka Sejmu oraz pismo do Przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich z prośbą o informację w sprawie losów petycji, z pytaniem o termin, w jakim petycja zostanie rozpatrzona przez Komisję.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry