Wydarzenia

Zapraszamy na debatę „Dialog w procesie tworzenia prawa”

więcej

Pytania dotyczące prowadzenia oceny ex-post aktów prawnych

więcej

Petycja do Sejmu RP w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych i upubliczniania informacji o nich

więcej

Konsultacje dokumentu Rady Europy „Draft Guidelines on Civil Participation in Political Decision-Making”

więcej

Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji w sprawie naruszania Regulaminu pracy Rady Ministrów

więcej

List do ministra Henryka Kowalczyka

więcej

Pismo do Marszałka Sejmu ws prawie braku przejrzystości w procesie stanowienia prawa

więcej

List do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

więcej

Stanowisko OFL w sprawie propozycji zmian w Regulaminie pracy Rady Ministrów

więcej

Spotkanie z Pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania

więcej
<< < 1 2 3 4 5 6 >>
Do góry