Przejrzystość finansowania polityki

Celem prowadzonych przez nas w latach 2005-2012 działań było zwiększenie przejrzystości finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych w Polsce poprzez zmianę przepisów prawnych.
W latach 2005-2009 przeprowadziliśmy monitoringi finansowania trzech kampanii wyborczych: prezydenckiej, samorządowej i kampanii do Parlamentu Europejskiego.
Na ich podstawie opracowaliśmy rekomendacje zmian w prawie wyborczym lub praktyce jego stosowania, z których wiele znalazło się w przyjętym przez Sejm w 2010 roku Kodeksie Wyborczym. W roku 2011 uczestniczyliśmy w posiedzeniach komisji sejmowej, zajmującej się projektem ustawy o fundacjach politycznych. Postulowaliśmy wprowadzenie w nim analogicznych regulacji jak w ustawie o partiach politycznych i Kodeksie wyborczym. Przygotowaliśmy też rekomendacje dotyczące wzorów sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które zostały uwzględnione przez Ministerstwo Finansów.
 
W 2012 roku dzięki dotacji z programu Wschód-Wschód przeprowadziliśmy analizę systemów finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w siedmiu krajach Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. W ramach projektu, w którym uczestniczyli: Instytut Rozwoju Inicjatyw Społecznych Viitorul z Mołdawii, Stowarzyszenie Młodych Prawników z Gruzji, oddziały Transparency International z ArmeniiCzech i Estonii, Forum Społeczeństwa Otwartego z Mongolii oraz Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka  z Krakowa powstała strona www.politicalfinance.org prezentująca w ujęciu porównawczym podstawowe elementy systemu finansowania polityki w poszczególnych krajach. Na stronie znaleźć można raporty analizujące krajowe ustawodawstwo oraz rekomendacje zmian legislacyjnych służących zwiększeniu przejrzystości przyjętych rozwiązań. Strona dostępna jest w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry