Kontakt

Grażyna Kopińska
tel. 22 536 02 58

Zobacz także

Antykorupcja w praktyce

Przyjęta przez Polskę w 2006 roku ONZ-owska Konwencja Przeciw Korupcji zobowiązuje kraje, które ją ratyfikowały do położenia większego nacisku na zapobieganie korupcji (art. 5 i 6). Doświadczenia innych państw, np. Holandii, Australii czy Niemiec wskazują, że jednym z lepszych narządzi prewencyjnych może być wprowadzenie w instytucjach publicznych systemów zabezpieczających przed występowaniem korupcji. Systemy takie, tworzone we współpracy  z pracownikami i z uwzględnieniem specyfiki konkretnej instytucji są, jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania korupcji.

Naszym celem jest przedstawienie i upowszechnienie dobrego instrumentu zmniejszającego zagrożenia korupcyjne w instytucjach publicznych. W latach 2011-12 przeanalizowaliśmy zastosowanie systemu przeciwdziałania korupcji, wprowadzonego jako rozszerzenie ISO 9001, w trzech instytucjach: Ministerstwie Gospodarki, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Agencji Rezerw Materiałowych. Wyniki naszej oceny przedstawiliśmy w raportach z badań (patrz niżej). Na ich podstawie przygotowaliśmy poradnik dla instytucji publicznych, prezentujący zasady poprawnego wprowadzania systemów zabezpieczających przed korupcją.  

Prezentacja poradnika odbyła się podczas konferencji Systemy antykorupcyjne w administracji publicznej, organizowanej wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 21 czerwca 2013.

Ministerstwo Gospodarki
Porozumienie [PDF 138 KB]
Raport z ewaluacji [PDF 1,94 MB]
Podziękowanie ministra Pawlaka [PDF 1,125 MB]
Pismo Krajowej Izby Gospodarczej dotyczące Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym [PDF 211 KB]

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Porozumienie [PDF 0,54 MB] 
Raport z ewaluacji wraz z Aneksem zawierającym stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w sprawie ocen zawartych w raporcie [1,50 MB]

Agencja Rezerw Materiałowych
Porozumienie [PDF 205 KB]
Raport z ewaluacji [PDF 1,63 MB]
Podziękowanie prezesa Jacka Bąkowskiego [PDF 283 KB]


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry