Kontakt

op@batory.org.pl

Grażyna Kopińska
tel. 22 536 02 58

Zobacz także

Polityka antykorupcyjna

Naszym celem jest przekonanie władz państwowych do potrzeby przygotowania i wdrożenia długookresowej polityki antykorupcyjnej, która pozwoli na stworzenie warunków dla bardziej przejrzystego, lepszego rządzenia krajem. W swoich działaniach skupiamy się z jednej strony na monitorowaniu i ocenie dotychczasowych poczynań rządu w zakresie walki z korupcją, a z drugiej na poszukiwaniu, formułowaniu i promowaniu propozycji koniecznych rozwiązań antykorupcyjnych.

Ocena skuteczności antykorupcyjnych działań rządów

W latach 2009-2011 prowadziliśmy ocenę skuteczności antykorupcyjnych działań trzech kolejnych rządów sprawujących władzę w latach 2001–2011 (SLD-PSL, PiS-Samoobrona-LPR, PO-PSL). W tym celu zrealizowane zostały dwa badanie socjologiczne: pierwsze, oceniające skuteczność różnego typu działań prewencyjnych wprowadzonych przez instytucje rządowe i wybrane samorządy w latach 2001 – 2007 oraz drugie, oceniające skuteczność działań prewencyjnych prowadzonych przez instytucje rządowe w latach 2008 – 2010. Badania te uzupełnione zostały  o dwie analizy: socjologiczno-prawna o Ściganiu przestępczości korupcyjnej w latach 2000 - 2010 w świetle danych urzędowych (zawierająca między innymi porównanie liczby prowadzonych i zakończonych postępowań prokuratorskich w sprawach korupcyjnych i rodzaju wykrytych przestępstw oraz ocenę wpływu zmian w Kodeksie Karnym na wykrywalność zjawisk korupcyjnych) i politologiczną, przedstawiająca krytyczną ocenę realizacji rządowego Programu zwalczania korupcji na lata 2005-2009. Raport [PDF 1464 KB] z badań zaprezentowany został publicznie na konferencji 2 grudnia 2011 i przekazany polskim i międzynarodowym instytucjom odpowiadającym za walkę z korupcją.

Streszczenie publikacji: [PDF 106 KB]

Angielskie tłumaczenie streszczenia publikacji [PDF 130,58 KB]

Zapis konferencji:

1. Wystąpienie Grażyny Kopińskiej
[MP3 4MB], czas trwania: 11 min.

2. Wystąpienia dr Anety Krzewińskiej i prof. Anny Kubiak
[MP3 25MB], czas trwania: 1 gocz. 4 min.

3. Wystąpienie Krzysztofa Burnetko
[MP3 8MB], czas trwania: 20 min.

4. Wystąpienie dr Jana Winczorka
[MP3 16MB], czas trwania: 38 min.

5. Dyskusja
[MP3 9MB], czas trwania: 24 min.

Katalog działań antykorupcyjnych

W 2010 roku, bazując na dziesięcioletnich doświadczeniach programu a także doświadczeniach innych krajów naszego regionu, przygotowaliśmy opracowanie Jak walczyć z korupcją?. Opracowanie, pokazujące krok po kroku, jak można tworzyć i wprowadzać narodową strategię antykorupcyjną, zaprezentowane zostało publicznie w grudniu 2010 na konferencji z udziałem przedstawicieli rządu, policji, CBA i NIK, środowisk naukowych i pozarządowych. Główne tezy opracowania przedstawiliśmy na forum Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (Zapis dyskusji) i na forum Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w marcu i  kwietniu 2011 roku (Zapis dyskusji). W sierpniu 2011 zaopiniowaliśmy projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2011 – 2016 Obecnie prowadzimy działania zmierzające do upowszechnienia zasad tworzenia długofalowej strategii antykorupcyjnej.

Jak walczyć z korupcją  wersja rosyjskojęzyczna: [PDF 455 KB] i i angielskojęzyczna: [PDF 455 KB].


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry