Obserwatorium Obywatelskie - analizy

Będzie nowy certyfikat antykorupcyjny ISO

Brytyjczycy od 2011 roku testują specjalną normę tworzenia wewnętrznych systemów zapobiegania korupcji w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, organizacjach. Już niebawem przekształci się ona w nowy certyfikat ISO o zasięgu międzynarodowym.

więcej

Ochrona sygnalistów w projekcie nowelizacji kodeksu pracy. Pół kroku do przodu.

Twój Ruch w projekcie nowelizacji kodeksu pracy proponuje rozwiązanie nowatorskie:  ochronę osób sygnalizujących mobbing. Propozycja, choć od dawna potrzebna, bez ochrony pozostawia pracowników zgłaszających potencjalne nieprawidłowości o odmiennym charakterze, a również godzące w interes publiczny.

więcej

SLD chce rozluźnienia przepisów ustawy antykorupcyjnej

Posłowie SLD chcą żeby wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mogli zasiadać w zarządach stowarzyszeń zrzeszających jednostki samorządowe. Ale chcą też, żeby bez przeszkód mogli oni zasiadać w zarządach stowarzyszeń. Czy to jest potrzebna zmiana? Może raczej warto byłoby podjąć próbę całościowej reformy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Od 1997 roku nie doczekała się ona żadnych gruntownych zmian.

więcej

Firmy farmaceutyczne na rzecz jawności

Nowe zasady ujawniania informacji dotyczących przekazywania korzyści przedstawicielom zawodów medycznych oraz organizacjom ochrony zdrowia.

więcej

Odpowiedź MSW na uwagi AKOP do rządowego programu antykorupcyjnego na lata 2013-2018

więcej

Międzynarodowa Koalicja Organizacji Pozarządowych na rzecz konwencji ONZ przeciwko korupcji

W dniach 25-29 listopada br. w Panamie odbędzie się ważna konferencja państw-sygnatariuszy Konwencji ONZ przeciwko korupcji (UNCAC) z 2003 roku – bodaj najważniejszego międzynarodowego aktu prawnego, który określa globalne standardy przeciwdziałania temu problemowi. Głównym celem konferencji jest omówienie stopnia zaawansowania implementacji konwencji (do której przystąpiło już 167 państw i organizacji międzynarodowych) oraz ewaluacji mechanizmu jej wdrażania, który został zainicjowany w tym roku (jednym z państw poddanych ocenie w tegorocznej, pierwszej rundzie jest także Polska). Uczestnikami konferencji są przede wszystkim przedstawiciele państw-sygnatariuszy, wysocy urzędnicy państwowi i dyplomaci.

więcej

Zielona Księga systemu stanowienia prawa w Polsce

16 września 2013 w Katowicach podczas jednej z dyskusji panelowych odbywających się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprezentowany został dokument  Zielona Księga – System stanowienia prawa w Polsce Jak podkreślają jego autorzy jest to dorobek konsultacji eksperckich prowadzonych przez ponad dwa lata w ramach Forum Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP. Od maja 2011 roku w trakcie ośmiu seminariów przedstawiciele organizacji pozarządowych i gospodarczych, środowisk naukowych oraz administracji rządowej i samorządu terytorialnego na zaproszenie ministra Olgierda Dziekońskiego dyskutowali o tym jak usprawnić proces stanowienia prawa.

więcej

Standardy walki z korupcją piszą nam sądy

Minęło już trochę czasu od głośnego wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie uniewinnił posłankę Beatę Sawicką i burmistrza Helu Mirosława Wądłowskiego od zarzutów korupcji (skazanych wcześniej przez sąd okręgowy. Mogłoby się wydawać, że wszystko co najważniejsze zostało już powiedziane przez sędziego przy okazji ogłaszania wyroku.

więcej

Obywatel-sygnalista w zakładzie pracy

W debacie publicznej od pewnego czasu obecna jest problematyka tzw. whistelbowingu czyli sygnalizowania zachodzących w miejscu pracy nieprawidłowości godzących w interes społeczny. W ocenie organizacji społecznych, w tym Fundacji Batorego, ale również OECD, warunki prawne w Polsce – nie dając wystarczającej ochrony zawiadamiającym - nie sprzyjają sygnalizowaniu.

więcej

Projekt regulaminu pracy rady ministrów - mały krok w dobrym kierunku

Realizując jedno z zadań uchwalonego w styczniu br. przez Radę Ministrów Programu Lepsze Regulacje 2015, Rządowe Centrum Legislacji przygotowało projekt nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów. Dla organizacji i obywateli chcących uczestniczyć w procesie tworzenia aktów prawnych dokument ten ma pierwszorzędne znaczenie. To w nim określa się kiedy i na jakich zasadach organizowane są konsultacje, ile czasu trzeba na nie przeznaczyć, czy i jak trzeba odpowiedzieć na otrzymane uwagi. Obowiązujący obecnie Regulamin wielokrotnie stanowił przyczynę niejasności, nieporozumień i braku transparentności.
 

więcej
<< < 1 2 >>
Do góry