Kontakt

Grzegorz Makowski
tel. 22 536 02 07

Obserwatorium obywatelskie

Prowadzimy stały monitoring inicjatyw i wydarzeń istotnych z punktu widzenia rzetelności życia publicznego. Śledzimy strony internetowe kluczowych ośrodków decyzyjnych (np. parlamentu, czy rządu) oraz publikacje w mediach. Prowadzimy obserwację bezpośrednią, uczestnicząc w różnych grupach, zespołach, radach, w których omawiane są działania istotne z punktu widzenia rzetelności życia publicznego (np. Fora Debaty Publicznej działające przy Kancelarii Prezydenta RP, komisje sejmowe, spotkania publiczne itp.).

Na podstawie monitoringu przygotowujemy krótkie informacje oraz pogłębione analizy wydarzeń, inicjatyw, projektów aktów prawnych, etc., które mogą mieć znaczenie dla przejrzystości, odpowiedzialności i rzetelności życia publicznego. Analizy upowszechniamy w środowisku organizacji pozarządowych, wśród administracji publicznej i w mediach.

Poprzez obserwatorium chcemy skuteczniej docierać do opinii społecznej, aktywnie kształtować debatę publiczną i uczulać obywateli na takie kwestie jak jakość rządzenia, przejrzystość, problemy korupcji i polityki antykorupcyjnej.

Zobacz więcej: analizy Obserwatorium Obywatelskiego


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry