Kontakt

Grażyna Czubek
tel. 22 536 02 71

Monitoring obietnic wyborczych

W ramach działającej od 2001 roku Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych sprawdzamy, jak podczas kadencji parlamentarnej, partie wypełniają swoje obietnice wyborcze dotyczące przeciwdziałania korupcji, przejrzystości i pracy na rzecz podnoszenia standardów życia publicznego.
Monitorujemy inicjatywy ustawodawcze i inne działania rządu dotyczące przeciwdziałania korupcji i przejrzystości w życiu publicznym. Wyniki monitoringu prezentujemy na dorocznych konferencjach oceniających realizację obietnic wyborczych, a na zakończenie kadencji publikujemy raporty podsumowujące całościowo dokonania reprezentowanych w Parlamencie partii politycznych. 
O swoich działaniach informujemy na stronie www.akop.pl
W skład Koalicji obok Fundacji Batorego wchodzą: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Komunikacji Społecznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i Stowarzyszenie Normalne Państwo.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry