Konkursy

W dniu 6 grudnia 2016 rozstrzygnęliśmy wyniki konkursów na konsultacje prawne i techniczne w zakresie wdrożenia "Paktu Uczciwości":

Wyniki konkursu na konsultacje prawne (uzupełniona informacja)
Wyniki konkursu na konsultacje techniczne

Opis konkursu:
W ramach realizacji Projektu Pakty uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, faza II (Integrity Pacts - civil control mechanisms for safeguarding EU funds, Phase II), nr umowy grantu: 2015CE16BAT098, finansowanego przez Komisję Europejską.” Fundacja im. Stefana Batorego ogłasza następujące konkursy ofert:

1. Konkurs ofert na konsultacje prawne w zakresie wdrożenia „Paktu Uczciwości” w ramach zamówienia publicznego, prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którego przedmiotem jest wykonanie robót wraz projektowaniem na linii nr 1 Warszawa - Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie (data publikacji: 17.11.2016)

Regulamin konkursu ofert na konsultacje prawne
Wzór formularza oferty na konsultacje prawne
Pakt Uczciwości, cz. 1
Wzór projektu umowy na konsultacje prawne
Informacja o przedłużeniu konkursu na konsultacje prawne do 29 listopada 2016 (data publikacji: 24.11.2016)

Termin składania ofert upływa 29 listopada 2016 o godz. 15:00
Dokumenty aplikacyjne należy wysyłać poprzez stronę

2. Konkurs ofert na konsultacje techniczne w zakresie wdrożenia „Paktu Uczciwości” w ramach zamówienia publicznego, prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., którego przedmiotem jest wykonanie robót wraz projektowaniem na linii nr 1 Warszawa - Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie (data publikacji: 17.11.2016)

Regulamin konkursu ofert na konsultacje techniczne
Załączniki 1, 3, 4 i 5 do instrukcji dla wykonawców
Pakt Uczciwości, cz. 1
Wzór projektu umowy na konsultacje techniczne
Informacja o przedłużeniu konkursu na konsultacje techniczne do 29 listopada 2016 (data publikacji: 24.11.2016)


Termin składania ofert upływa 29 listopada 2016 r. o godz. 14:00
Dokumenty aplikacyjne należy wysyłać poprzez stronę

W przypadku uwag i pytań dotyczących obu konkursów należy kontaktować się z Marcinem Waszakiem, tel. 22 536 02 27, e-mail: mwaszak@batory.org.pl


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry