Konferencje i seminaria

Whistleblowing – ochrona prawna osób informujących o nieprawidłowościach w miejscu pracy: skuteczność polskiego prawa pracy na tle regulacji anglosaskich oraz prac Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) (30 marca 2009) 

 • Panel pierwszy konferencji - zapis dźwiękowy, czas trwania: 1 godz. 23 min.[MP3 77,5 MB] 
 • Panel drugi konferencji - zapis dźwiękowy, czas trwania: 1 godz. 45 min. [MP3 98,2 MB] 
 • Wystąpienie – The protection of whistleblowers in the light of GRECO's work, Christophe Speckbacher, GRECO [PDF 107 KB]
 • Wystąpienie – International best practices for whistleblower policies at intergovernmental organizations, Tom Devine, Government Accountability Project [PDF 55 KB] 
 • Wystąpienie – Sytuacja prawna polskich whistleblowerów w postępowaniu przed sądem pracy z perspektywy doświadczeń organizacji pozarządowej, Anna Wojciechowska-Nowak, Fundacja Batorego [PDF 1,5 MB] 
 • Wystąpienie – Whistleblowing: the UK perspective, Shonali Routray, Public Concern At Work [PDF 178 KB] 
 • Wystąpienie – Rozwiązania australijskie w zakresie ochrony whistleblowerów, Jacek Wojciechowicz, Polski Instytut Dyrektorów [PDF 593 KB]
 
Konferencja poświęcona potrzebom rozwiązań systemowych w procesie ograniczania korupcji w ochronie zdrowia (7 kwietnia 2008)
 Międzynarodowa konferencja pt. Strategie antykorupcyjne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Czy możliwa jest długofalowa strategia antykorupcyjna w Polsce? (17 marca 2008)
 Międzynarodowa konferencja pt. Skuteczna kontrola finansowania polityki (26 kwietnia 2007)
 • Program konferencji [DOC 41 KB] 
 • Propozycja zmian polskich przepisów dotyczących kontroli i nadzoru nad kampaniami wyborczymi, szczególnie nad kampanią prezydencką. [PDF 625 KB] 
 • Zapis dyskusji
 Seminarium dotyczące struktury, zadań i sposobu funkcjonowania agencji antykorupcyjnych działających w Europie (12 maja 2006) 
 • Prezentacja Jean-Pierre Bueb'a z francuskiego Centralnego Urzędu ds. Zapobiegania Korupcji [PPT 51 KB], [PPT 82 KB],
 • Prezentacja Povilasa Malakauskasa, dyrektora litewskiego Specjalnego Urzędu Śledczego [PPT 340 KB].
 • Zapis dyskusji
Seminarium na temat Ustawy o działalności lobbingowej (10 stycznia 2006)
 • Opinia prawna autorstwa dr hab. Marka Zubika na temat ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa i jej wpływu na sytuację organizacji pozarządowych [PDF 289 KB]
 • Zapis dyskusji
 Seminarium na temat wniosków, jakie wynikają dla Polski z włoskich doświadczeń walki z korupcją (17 marca 2005)
 Reglamentacja gospodarki (20 października 2004)
 • Opracowanie Janusza Paczochy, Narodowy Bank Polski [PDF 431 KB]
 Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji (lipiec 2004)
 Służba cywilna III RP – zapomniany obszar (kwiecień 2004)
 Korupcja i polityka antykorupcyjna. Opracowanie Programu Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej Open Society Institute (25 listopada 2001)


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry