Kontakt

op@batory.org.pl
Grzegorz Makowski, dyrektor
tel. 22 536 02 07
Grażyna Czubek
tel. 22 536 02 71
Grażyna Kopińska, ekspert
tel. 22 536 02 58
Marcin Waszak
tel. 22 536 02 37

Odpowiedzialne Państwo

Celem programu jest zwiększenie przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym i promocja idei otwartych odpowiedzialnych rządów.

Program jest kontynuacją uruchomionego w 2000 roku programu Przeciw Korupcji, który doprowadził do wielu istotnych zmian instytucjonalnych i prawnych. W ramach programu prowadziliśmy działania edukacyjne i informacyjne, starając się uwrażliwić opinię publiczną na różne aspekty i formy korupcji. Monitorowaliśmy poczynania władz i partii politycznych pod kątem wprowadzania i przestrzegania przepisów antykorupcyjnych. Podejmowaliśmy działania na rzecz upowszechnienia i wdrożenia zaleceń międzynarodowych instytucji oraz rekomendacji z prowadzonych przez nas monitoringów. 
 
Obecnie skupiamy się na działaniach zmierzających do zapewnienia przejrzystości procesu legislacyjnego i otworzenia go na głos obywateli, ograniczenia ryzyk korupcji, nepotyzmu i kumoterstwa, związanych z występowaniem konfliktu interesów w życiu publicznym, wzmocnienia roli i ochrony prawnej sygnalistów. Monitorujemy i analizujemy procesy i wydarzenia, które wpływają na rzetelność życia publicznego. Przedstawiamy propozycje i rekomendacje zmierzające do poprawy standardów życia publicznego i ograniczania korupcji. Prowadzimy działania mające na celu  wypracowywanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań realizujących idee dobrego rządzenia i odpowiedzialnego państwa.
W swoich działaniach współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Jesteśmy partnerem Transparency International.

Projekty prowadzone w latach 2013-2014:


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry