Zobacz także

Przejrzysta Polska

Projekt zainicjowany w 2003 roku przez Gazetę Wyborczą, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację im. Stefana Batorego, we współpracy z Bankiem Światowym i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Realizatorem projektu byłą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Fundacja im. Stefana Batorego opracowała Model Przejrzystej Gminy, którego rozwinięcie stworzyło ramy metodologiczne do przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji społecznej na rzecz przejrzystych zasad sprawowania władzy i podejmowania decyzji w polskich gminach. Adresatem akcji, której czwarty etap został zakończony jesienią 2007 roku były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chciały udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Przedstawiciel Fundacji uczestniczył w Radzie projektu.

Więcej: www.przejrzystapolska.pl


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry