forumIdei/Europa

 • Bez prawa i bezpieczeństwa. Polska w nowym świecie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  wersja polska [PDF 112 KB]
 • Nie poddawajmy polityki wschodniej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  wersja polska [PDF 108KB]
 • Praworządność w Unii poza politycznymi podziałami. Sankcje budżetowe i nowy program dla obywateli, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  wersja polska [PDF 147KB]
  English version [PDF 157KB]
 • Unia. Czy ją znamy? Jan Jakub Chromiec, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2019)
  wersja polska [PDF 1,4MB] [Infografiki zip]
 • Polska wobec Rosji. Radykalizm bez polityki?, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2018)
  wersja polska [PDF]
  English version [PDF]
 • Unia europejskich wartości?, Joanna Konieczna-Sałamatin (2018)
  wersja polska [PDF 474KB]
 • Reset i kontynuacja. Polityka rządu PiS wobec Białorusi, Krzysztof Mrozek (2018)
  wersja polska [PDF]
  English version [PDF]
 • Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?, Marta Jaroszewicz, Ołena Małynowska (2018)
  wersja poska [PDF 241KB]
 • Opinion on the proposal of the European Commission’ Regulation on the Rights and Values programme (2018)

  English version [PDF 203KB]
 • Where the law ends, Piotr Buras, Gerald Knaus (2018)
  English version [PDF 758KB]
 • Przemyśleć sojusze, Piotr Buras, Katarzyna Pełczyńska Nałęcz (2018)
  wersja polska [PDF 268KB]
 • Po co nam dzisiaj Unia?, Piotr Buras, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2018)
  wersja polska [PDF KB]
 • Polska polityka bezpieczeństwa: w stronę samotności strategicznej?, Łukasz Kulesa (2018)
  wersja polska [PDF 145KB]   
 • Polityka wschodnia w chaosie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2018)
  wersja polska [PDF]
 • Narracja o Unii Europejskiej, Joanna Popielawska, Jan Szyszko (2017)
  wersja polska [PDF 331KB]
 • W jakim stopniu wiedza jest czynnikiem współkształtującym dyskurs o Europie?, Michał Federowicz, Natalia Skipietrow (2017)
  wersja polska [PDF 264KB]
 • Eliminacja obcych wpływów czy budowanie własnych? Jak dbać o suwerenność Polski, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017)
  wersja polska [PDF 132KB]
 • A normative crisis. The need to protect democratic values in Europe, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (2017)
  English version [PDF 289KB]
 • Priorytetowe Partnerstwo: wspólna wizja stosunków polsko-ukraińskich (2017)  Grupa Polsko-Ukraińskiego Dialogu
  wersja polska [PDF 277KB]
  wersja ukraińska [PDF 240KB]
 • W zwarciu: polityka europejska rządu PiS (2017) Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki, Eugeniusz Smolar
  wersja polska [PDF 350KB]
  English version [PDF 350KB]
 • Normatywne imperium w kryzysie - czas na politykę wartości (2017) Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
  wersja polska [PDF 150KB]
  English version  [PDF 150KB]
 • (Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa (2017)  Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Piotr Buras
  wersja polska [PDF 169KB]
  English version [PDF 170KB]
 • Przygotujcie się na nową Europę - komentarz (2017) Piotr Buras
  wersja polska [PDF 135KB]
  English version [PDF 150KB]
 • Pożegnanie z Giedroyciem - analiza  (2016) Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
  wersja polska [PDF 110KB]
  wersja angielska [PDF 107KB]
  wersja rosyjska [PDF 265KB]
 • Polacy wobec UE: koniec konsensusu (2016), Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki, Eugeniusz Smolar
  wersja polska [PDF 276KB]
  wersja angielska [PDF 215KB]
 • Jak uniknąć rozmów ponad naszymi głowami? Polska wobec Rosji w dobie konfrontacji (2016), Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
  wersja polska [PDF 190KB]
  wersja angielska [PDF 166KB]
 • Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS (2016), Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki, Eugeniusz Smolar
  wersja polska [PDF 194KB]
  wersja angielska [PDF 163KB]
 • Polityka europejska rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dyskusja. (2016) [PDF 190KB]

Przyjazna granica

 • EU Visa Code reform. Necessary but not easy (2016) - Krzysztof Mrozek, Andrei Yeliseyeu. Analiza propozycji nowelizacji europejskiej polityki wizowej.[PDF 216KB]

 • Piesze przejścia graniczne. Diagnoza, argumenty, rekomendacje (2015), Krzysztof Mrozek [PDF 368KB]. Granica RP z Rosją, Białorusią i Ukrainą to bariera, która utrudnia budowanie dobrosąsiedzkich stosunków. Ważnym elementem zwiększania atrakcyjności regionów przygranicznych, pobudzania turystyki transgranicznej i kontaktów międzyludzkich jest możliwość pieszego przekraczania granicy. Tekst zawiera rekomendacje dotyczące upowszechnienia i usprawnienia tego rozwiązania.

 • Moldova’s success story. The visa-free regime with the EU one year on (2015), Jakub Benedyczak, Leonid Litra, Krzysztof Mrozek [PDF 240 KB]

 • Ukraina: na drodze do ruchu bezwizowego (№ 2, 2015). Lutowe podsumowanie postępów Ukrainy na drodze do liberalizacji wizowej z UE, przygotowane przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze (21-22 maja 2015).
  wersja polska [PDF 0,7 MB]
  wersja angielska [PDF 0,7 MB]

 • Gruzja: na drodze do ruchu bezwizowego (№ 2, 2015). Lutowe podsumowanie postępów Gruzji na drodze do liberalizacji wizowej z UE, przygotowane w kontekście szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze (21-22 maja 2015).
  wersja polska [PDF 0,7 MB]
  wersja angielska [PDF 0,7 MB]

 • Ukraina: na drodze do ruchu bezwizowego (№ 1, 2015). Lutowe podsumowanie postępów Ukrainy na drodze do liberalizacji wizowej z UE, przygotowane przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze (21-22 maja 2015).

  wersja polska [PDF 0,7 MB]
  wersja angielska [PDF 0,7 MB]

 • Gruzja: na drodze do ruchu bezwizowego (№ 1, 2015). Lutowe podsumowanie postępów Gruzji na drodze do liberalizacji wizowej z UE, przygotowane w kontekście szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze (21-22 maja 2015).
  wersja polska [PDF 0,7 MB]
  wersja angielska [PDF 0,7 MB]

 • Granica w czasie kryzysu. Euromajdan a wnioski na przyszłość (2014). Raport z funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej w czasie dramatycznych wydarzeń na kijowskim Majdanie. [PDF 3,0 MB]

 • It's Georgia's time (2014). Policy paper przygotowany wraz z gruzińską Fundacją Społeczeństwa Otwartego, zawierajacy analizę postępów Gruzji na drodze do liberalizacji wizowej z UE i rekomendacje. wersja angielska [PDF 0,3 MB]

 • Druga szansa Ukrainy (2014). Opis obecnego stanu dialogu wizowego pomiędzy UE i Ukrainą oraz jego perspektyw.
  wersja polska [PDF 0,2 MB]
  wersja angielska [PDF 0,2 MB]
  wersja ukraińska [PDF 0,2 MB]

 • Granica polsko-ukraińska podczas Euro 2012: Odprawa w jednym miejscu receptą na zwiększenie przepustowości przejść granicznych, (maj 2013), Joanna Fomina, Tomasz Horbowski, Andrij Lepak, Monika Szulecka – raport, który powstał w wyniku badań realizowanych na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w czerwcu i lipcu 2012 roku. Zawiera szereg rekomendacji mających na celu usprawnienie funkcjonowania przejść granicznych. [PDF 3,6 MB]

 • Nie tylko samochodem, Marek Porzycki (luty 2013) [PDF 0,1 MB], artykuł poświęcony problemom komunikacji zbiorowej między Polską i Ukrainą.

 • Europejczyk w podróży, Joanna Sanecka, Dennis Wojda (maj 2012), komiks pokazujący problemy wizowe na jakie napotykają nasi sąsiedzi, którzy chcą podróżować po krajach UE.
  wersja polska: [PDF 5,9 MB]
  wersja angielska: [PDF 5,8 MB]
  wersja ukraińska [PDF 5,8 MB]

 • Granica do naprawy. Problemy pogranicza Polski i Ukrainy, Joanna Koniczna-Sałamatin, Elżebiet Świdrowska, Paweł Wołowski (maj 2012), [PDF 1,85 MB], raport prezentujący badania granicy polsko-ukraińskiej i rekomendacje dotyczące jej usprawnienia.

 • The Current Stage of the EU-Armenia Visa Dialogue, Armen Grigoryan (styczeń 2012), [PDF 169 KB] - analiza oraz rekomendacje dotyczące liberalizacji unijnej polityki wizowej  wobec Armenii. Publikacja dostępna wyłącznie w języku angielskim.

 • Umowa o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim: sukces polskiej prezydencji oraz budowanie zaufania między Polską a Rosją, Joanna Fomina (grudzień 2011)  – analiza skutków podpisanej w połowie grudnia 2011 umowy o małym ruchu granicznym  między Polską a Rosją w kontekście procesu liberalizacji reżimu wizowego między Unią Europejską a krajami Europy Wschodniej.
  wersja polska: [PDF 0,1 MB],
  wersja angielska [PDF 0,1 MB]

 • Liberalizacja reżimu wizowego wobec państw Bałkanów Zachodnich – doświadczenia i wnioski (marzec 2011)  [PDF 222 KB]  Alexandra Stiglmayer – analiza procesu znoszenia wiz dla państw Bałkanów Zachodnich i wnioski płynące z tego procesu dla liberalizacji wizowej wobec krajów Partnerstwa Wschodniego.

 • Europe Divided. Then and Now (grudzień 2009)  [PDF 2,5 MB] – publikacja, współfinansowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, pokazuje problemy mieszkańców Europy związane z podróżowaniem w różnych okresach i w różnych częściach kontynentu. O tym, jak wyglądały wyjazdy do Europy Zachodniej i jakie było ich znaczenie przed rokiem '89 i tuż po transformacji opowiada 15 osób z państw wyszehradzkich. Fragmenty wywiadów zestawione są z portretami mieszkańców Europy Wschodniej, którzy aplikowali o wizę do wybranego państwa UE w 2008 roku. Publikacja dostępna wyłącznie w języku angielskim. 

 • Zmiany w polityce wizowej państw UE (wrzesień 2009) [PDF 1,1 MB] – raport z monitoringu polityk wizowych wybranych krajów Unii Europejskiej w stosunku do obywateli Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, przeprowadzonego jesienią 2008 roku. 

 • Co zrobić z wizami dla mieszkańców Europy Wschodniej? Rekomendacje z perspektywy państw wyszehradzkich (czerwiec 2009) [PDF 0,7 MB] – rekomendacje dla polityki wizowej państw wyszehradzkich przygotowane przez cztery instytucje: Centrum Badawcze Słowackiego Stowarzyszenia Spraw Zagranicznych, Fundację im. Stefana Batorego, czeskie Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych oraz Węgierskie Stowarzyszenie Europejskie w ramach projektu Polityka wizowa wobec wschodnich sąsiadów. Rekomendacje z perspektywy państw Grupy Wyszehradzkiej, współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 • Relative openness. Polish visa policy towards Belarus, Moldova, Russia and Ukraine (maj 2009) [PDF 0,6 MB] - prezentacja głównych trendów w polskiej polityce wizowej ostatnich lat połączona z analizą danych na temat liczby wydanych wiz przed i po wejściu do strefy Schengen. Publikacja powstała w ramach projektu Polityka wizowa wobec wschodnich sąsiadów. Rekomendacje z perspektywy państw Grupy Wyszehradzkiej, współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Dostępna wyłącznie w języku angielskim.  

 • Monitoring przejść granicznych Unii Europejskiej (2008) [PDF 2,3 MB] – raport prezentujący wyniki przeprowadzonego w 2007 roku monitoringu przejść granicznych na zewnętrznych granicach Unii: w Bułgarii, Estonii, Finlandii, Polsce, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech.

 • Monitoring polskich przejść granicznych (2008) [PDF 1,6 MB] – raport z monitoringu polskich przejść granicznych znajdujących się na zewnętrznej granicy UE.

 • Jak zapobiec tworzeniu żelaznej kurtyny między UE a Białorusią  apel, podpisany przez byłych prezydentów Czech i Polski: Vaclava Havla, Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego, przedstawicieli polskiego i czeskiego parlamentu oraz polskich i czeskich organizacji pozarządowych, o obniżenie cen wiz schengeńskich dla obywateli Białorusi z 60€ do 35€ .
  wersja polska [PDF 0,1 MB]
  wersja angielska [PDF 0,1 MB]

 • Polska w stefie Schengen - wyzwanie dla polityki wizowej, Grzegorz Gromadzki, Anita Szymborska (luty 2007) [PDF 0,2 MB] – analiza restrykcji, jakie zostały wprowadzone do polskiej polityki wizowej wobec obywateli krajów sąsiadujących w wyniku wstąpienia Polski do strefy Schengen.

 • Monitoring polityki wizowej krajów Unii Europejskiej (2006) [PDF 3,4 MB] – raport opracowany na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych z osobami aplikującymi o wizy w konsulatach wybranych państw członkowskich UE na Białorusi, Ukrainie w Mołdawii i Rosji. Raport porównuje procedury wizowe stosowane przez poszczególne państwa należące do strefy Schengen oraz analizuje systemy wizowe państw, które w niedługiej perspektywie staną się członkami tego obszaru (Litwy, Republiki Czeskiej i Polski).

 • Gateways to Europea friendly border? (styczeń 2009) [PDF 0,2 MB] – rozwinięcie wniosków i rekomendacji z raportu wydanego w 2008 raportu z monitoringu przejść granicznych Unii Europejskiej. Analiza dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

 • Co można zmienić w sprawie wiz? Polityka wizowa po wejściu Polski do Schengen (czerwiec 2008) [PDF 0,1 MB] – analiza wpływu zmian związanych z wejściem Polski do strefy Schengen na sytuację wschodnich sąsiadów Polski, propozycje działań związanych z polityką wizową. Aneksy do Raportu: Aneks IV [PDF 0,1 MB], Aneks V [PDF 0,1 MB], Aneks VI [PDF 0,1 MB], Aneks VII [PDF 0,1 MB]

 • Monitoring polskiej polityki wizowej, 2004 [PDF 1,1 MB] – raport opracowany na podstawie badania przeprowadzonego w 11 placówkach konsularnych na Wschodzie.

 • Monitoring wschodnich granic Polski, 2003 [PDF 0,8 MB] – raport powstały w ramach wspólnego projektu Fundacji Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zawiera rekomendacje dla straży granicznej i służb celnych.

Spójna polityka wschodnia

 • Spójność polityki na rzecz rozwoju a polska polityka wschodnia, Paweł Bagiński (maj 2012), [PDF 0,2 MB] – prezentacja koncepcji „spójności polityki na rzecz rozwoju” oraz analiza możliwości jej zastosowania w planowaniu i realizacji polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Polski wobec państw Europy Wschodniej.

Forum Debaty Wschodniej

 • Polityka bezpieczeństwa Ukrainy (2015). Publikacja poświęcona polityce obronnej oraz zagranicznej Polski i Ukrainy, a także bezpieczeństwu gospodarczemu, energetycznemu i informacyjnemu. wersja polska [PDF 286 KB], wersja ukraińska [305 KB]

 • Eastern Partnership Revisited. Associated Countries in Focus, [PDF 654 KB] (2015) analizuje stan obecny i przyszłość relacji Unii Europejskiej z trzema krajami, które w 2014 roku podpisały umowy stowarzyszeniowe: Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Publikacja powstała w ramach wspólnego projektu Fundacji Batorego i warszawskiego biura Fundacji Eberta. Raport w języku angielskim.

 • Pamięć i pytania o tożsamość Polska. Ukraina wersja polska [PDF 1,1 MB], wersja ukraińska [PDF 1,2 KB] (2013). Publikacja poświęcona polityce historycznej i polityce pamięci w Polsce i na Ukrainie po 1989 roku. Znalazły się w niej wypowiedzi m.in.: Bogumiły Berdychowskiej, Kosti Bondarenki, Wiaczesława Briuchowieckiego, Mirosława Czecha, Andrzeja Friszke, Oli Hnatiuk, Jarosława Hrycaka, Łukasza Kamińskiego, Heorhija Kasjanowa, Mykoły Kniażyckiego, Wołodymyra Kułyka, Myrosława Marynowycza, Andrzeja Mencwela, Grzegorza Motyki, Andrzeja Nowaka, Andrija Portnowa, Mykoły Riabczuka, Adama Daniela Rotfelda, Aleksandra Smolara, Maksyma Strichy, Roberta Traby i Tarasa Wozniaka.

 • Nowa twarz Rosji? (2012), [PDF 0,2 MB]. Publikacja poświęcona Rosji po wydarzeniach z lat 2011-2012: wyborach parlamentarnych i prezydenckich oraz wielkich demonstracjach na ulicach Moskwy i innych miast. Znalazły się w niej wypowiedzi: Siergieja Dawidisa, Konstantina von Eggerta, Maszy Gessen, Władisława Inoziemcewa, Aleksandra Kyniewa, Jekateriny Kuzniecowej, Nikołaja Pietrowa, Ili Ponomariowa oraz Olgi Romanowej.

 • Niemcy a Ukraina: bojkot Euro i co dalej? (2012), [PDF 0,3 MB] – dyskusja z udziałem Jörga Laua, komentatora „Die Zeit” oraz polskich ekspertów i publicystów na temat niemieckiej polityki zagranicznej w kontekście Euro 2012. 

 • Partnerstwo Wschodnie i duńska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: między realizmem a rozczarowaniem, Peter Munk Jensen, Danish Institute for International Studies (marzec 2012) [PDF 0,2 MB]. Publikacja  na temat obecności inicjatywy Partnerstwa Wschodniego w duńskiej polityce zagranicznej.

 • Mołdawia na drodze do Unii Europejskiej: przykład sukcesu Partnerstwa Wschodniego? – wystąpienia podczas seminarium, które odbyło się w Fundacji Batorego 8 grudnia 2011. [PDF 0,2 MB]

 • Wspieranie rozwoju krajów Partnerstwa Wschodniego: czy powinniśmy zaoferować więcej?, Paweł Bagiński (grudzień 2011) [PDF 0,2 MB] – analiza  spójności i skuteczności polityki pomocowej UE wobec wschodnich sąsiadów.

 • Umowa stowarzyszeniowa – klucz do relacji Ukraina–UE, Grzegorz Gromadzki, (listopad 2011)  [PDF 0,1 MB] – analiza umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią, w tym porozumienia o pogłębionej i wszechstronnej strefie wolnego handlu (DCFTA):  korzyści płynących z podpisania, umowy oraz możliwych scenariuszy przyszłych relacji Ukraina-UE.

Monitoring wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji

 • Raport końcowy międzynarodowej misji obserwacyjnej wyborów na Ukrainie, wersja polska [PDF 0,7 MB],  wersja ukraińska [PDF 0,7 MB], wersja angielska [PDF 0,7 MB]
  Streszczenie Raportu Końcowego, 30 listopada 2012 [PDF 0,3 MB]
  I raport okresowy, 5 października 2012 [PDF 0,1MB]
  II raport okresowy, 22 października 2012 [PDF 0,1MB]
  Wstępny raport z obserwacji, 29 października 2012: wersja polska [PDF 0,4MB], wersja angielska [PDF 0,3MB]
  Informacja prasowa o nieprawidłowościach przy liczeniu głosów  [PDF 0,4MB]

Publikacje archiwalne


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry