Wydarzenia

Wdrażanie koncepcji spójności polityki na rzecz rozwoju do polskiej polityki zagranicznej

Przyłączając się do debaty nt. modernizacji polskiego systemu współpracy rozwojowej, przekazaliśmy członkom Rady Programowej Współpracy Rozwojowej opracowanie Wdrażanie koncepcji spójności polityki na rzecz rozwoju do polskiej polityki zagranicznej.
Doświadczenia europejskie, rekomendacje dla Polski
. Praca ta stanowi próbę usystematyzowania najważniejszych kwestii związanych z wdrażaniem koncepcji spójności polityki na rzecz rozwoju (policy coherence for development – PCD) do systemów pomocowych
krajów -  członków UE i OECD. W ostatniej części dokumentu zamieszczono rekomendacje dotyczące wdrażania koncepcji PCD do polskiego systemu współpracy rozwojowej. [PDF 338 KB]

więcej

Indeks Partnerstwa Wschodniego

Współtwoprzyliśmy wraz z Międzynarodową Fundacją Odrodzenie z Kijowa Indeks Partnerstwa Wschodniego. Narzędzie to ma na celu porównywanie planów i rezultatów reform podejmowanych przez kraje PW mających przybliżyć je do Unii Europejskiej. Pokazuje, na którym etapie znajdują się poszczególne kraje jeśli chodzi o reformy i ich stosunki z UE. Indeks wskazuje także te dziedziny, w których postęp jest najbardziej potrzebny i służy jako punkt odniesienia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w regionie, które chcą podejmować działania na rzecz przybliżania krajów PW do UE.

więcej

Stanowiska partii politycznych wobec polityki wschodniej w kampanii wyborczej 2011 - prezentacja wyników ankiety

4 października 2011, Warszawa

więcej
Do góry