Spójna polityka wschodnia

 

Podejmujemy inicjatywy mające na celu promocję wiarygodnej, spójnej i skutecznej polityki Polski i Unii Europejskiej wobec krajów Europy Wschodniej. Prowadzimy monitoring spójności polskiej polityki wschodniej,sprawdzając, czy działania polskiej administracji w siedmiu kluczowych sektorach nie stoją w sprzeczności z interesami krajów Europy Wschodniej oraz z celami polskiej polityki zagranicznej wobec tych krajów. Upowszechniamy ideę spójności polityki na rzecz rozwoju (policy coherence for development), dostosowując ją do realiów polskiej polityki wschodniej.
Wyniki swoich badań i analiz [patrz: Publikacje] przedstawiamy na spotkaniach z przedstawicielami organów administracji rządowej oraz instytucji krajów Partnerstwa Wschodniego, a także w publicznych dyskusjach.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry