Zobacz także

Monitoring wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji

Samodzielnie i we współpracy z organizacjami pozarządowymi z UE uczestniczymy w działaniach mających na celu organizację i promocję niezależnych misji obserwacyjnych wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Wspieramy lokalne organizacje prowadzące monitoring wyborczy, upowszechniamy wyniki niezależnych obserwacji, prowadzimy rekrutację obserwatorów, organizujemy obywatelskie misje obserwacyjne.

Monitoring finansowania kampanii wyborczych w Mołdawii


Misja Ekspercka na wybory prezydenckie na Ukrainie w 2014 roku


Społeczna Misja Obserwacyjna wyborów parlamentarnych na Ukrainie 2012

Uczestniczymy w działaniach Europejskiej Platformy Demokratycznych Wyborów, utworzonej w Warszawie podczas spotkania 13 organizacji prowadzących obserwacje wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji (patrz Wydarzenia).


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry