Wydarzenia

Jaka polityka wobec Rosji – dyskusja ekspercka

7 października 2016

Podczas debaty eksperckiej w Fundacji Batorego zaprezentowaliśmy raport Jak uniknąć rozmów ponad naszymi głowami? Polska wobec Rosji w dobie konfrontacji autorstwa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, dyrektorki programu Otwarta Europa.
Tekst zawiera rekomendacje dla polskiej polityki wobec Rosji w dobie trwającego kryzysu, a także analizę źródeł konfliktu i wynikających z nich wyzwań dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.

Autorka argumentuje, że relacje z Rosją to jedna z najpoważniejszych dzisiaj dla naszego kraju „dużych gier” w Europie, dotykająca kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie. Jeśli chcemy aby gra „o nas” nie toczyła się bez nas w naszym najlepiej pojętym interesie jest dążenie do tego, by współuczestniczyć w procesie zarządzania konfliktem i działaniach na rzecz jego rozwiązania.

Rekomendacje dotyczące polskiej polityki zostały poprzedzone analizą źródeł konfliktu pomiędzy Rosją a Zachodem oraz wynikających z nich wyzwań dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.

W spotkaniu, które odbyło się w formule okrągłego stołu, wzięło udział 20 osób: eksperci zajmujący się problematyką polityki wschodniej Polski, przedstawiciele MSZ i Kancelarii Prezydenta oraz publicyści zainteresowanych tematem. Uczestnicy dyskutowali, między innymi, o tym, czy powrót do dialogu z Rosją jest możliwy i czy leży w interesie naszego kraju oraz jaka może być rola Warszawy w kształtowaniu relacji Unia Europejska-Rosja.

Tekst Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz [PDF 190 KB]

więcej

Polityka europejska rządu Prawa i Sprawiedliwości

10 czerwca 2016
Dyskusja publiczna wokół pierwszego raportu z monitoringu polskiej polityki zagranicznej (listopad 2015 - maj 2016)  Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS [PDF 196 KB].

Uczestnicy: Konrad Szymański (sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP), Piotr Buras, Eugeniusz Smolar (autorzy raportu). Prowadzenie i podsumowanie: Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego) 

Zapis dyskusji po prezentacji raportu [PDF 190 KB]
 
Relacja wideo z całego spotkania

Zapis wideo wypowiedzi Konrada Szymańskiego

Sprawozdanie z debaty [PDF 144 KB]

więcej

Dyskusja wokół pierwszego raportu „Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS”

11 maja 2016
Dyskusja ekspercka nad pierwszym raportem z polskiej monitoringu polityki zagranicznej rządu z udziałem politologów, publicystów, komentatorów i specjalistów od spraw międzynarodowych

Uczestnicy: Andrzej Ananicz, Klaus Bachmann, Adam Balcer, Krzysztof Blusz, Piotr Buras, Włodzimierz Cimoszewicz, Konstanty Gebert, Grzegorz Gromadzki, Jerzy Haszczyński, Leszek Jażdżewski, Michał Kobosko, Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Roman Kuźniar, Agnieszka Lichnerowicz, Agnieszka Łada, Konrad Niklewicz, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Bartłomiej E. Nowak, Jerzy M. Nowak, Marek Ostrowski, Łukasz Pawłowski, Sebastian Płóciennik, Adam Daniel Rotfeld, Aleksander Smolar, Eugeniusz Smolar, Michał Sutowski, Adam Szłapka, Andrzej Towpik, Maciej Wierzyński, Paweł Wroński oraz Paweł Zerka.

Zapis wideo spotkania

więcej
Do góry