Kontakt

Zobacz także

Analizy: Polska w Otwartej Europie

Przygotowujemy analizy, które pokazują sytuację międzynarodową naszego kraju, wytyczają pożądane kierunki działań, a także prezentują polski punkt widzenia w debacie europejskiej.

W przygotowaniu analiz współpracujemy z grupą niezależnych ekspertów i analityków z instytucji zajmujących się sprawami międzynarodowymi:
Adamem Balcerem z WiseEuropa, Piotrem Burasem z Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR), Grzegorzem Gromadzkim, Eugeniuszem Smolarem z Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Publikacje:

Raport Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Piotra Burasa (Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa
wersja polska [PDF 170 KB]
wersja angielska [PDF 170 KB]
Konflikt w Donbasie to część dużo szerszej konfrontacji, jaką jest próba podważenia przez Rosję zasad bezpieczeństwa w Europie. Sankcje przeciw Moskwie powinny więc być przedstawiane przede wszystkim jako mechanizm obrony pokoju i stabilności na kontynencie. UE musi także odrzucić iluzję, iż pełna realizacja porozumienia mińskiego jest możliwa i doprowadzi do pokoju we wschodniej Ukrainie.

Komentarz Piotra Burasa Przygotujcie się na nową Europę
wersja polska [PDF 135 KB]
wersja angielska [PDF 140 KB]
Dotknięta  kryzysami wewnętrznymi (euro, fala populizmu) oraz wyzwaniami zewnętrznymi (polityka Rosji, napływ uchodźców) Unia Europejska musi zmierzyć się z nowym zadaniem, jakim jest znalezienie adekwatnej odpowiedzi na zainicjowane przez Donalda Trumpa zmiany w polityce USA, które mogą mieć dla Europy dalekosiężne skutki. W komentarzu Fundacji im. Stefana Batorego, Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura ECFR i ekspert ds. UE i Niemiec, pokazuje, jak zmieniają się główne paradygmaty integracji europejskiej i jakie dylematy ich nowy kształt rodzi dla UE i Polski.

Analiza Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz Pożegnanie z Giedroyciem
wersja polska [PDF 110 KB]
wersja angielska [PDF 107 KB]
wersja rosyjska [PDF 265 KB]
Propozycja radykalnego ograniczenia finansowania Biełsatu i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób środków na nowy program polskojęzyczny nadający za granicą, w tym oficjalnie na Białorusi, nie powinna być traktowana jako pojedyncza decyzja. To przejaw fundamentalnego zwrotu - odejścia od założeń, które przyświecały przez blisko 25 lat polskiej polityce wobec wschodnioeuropejskich sąsiadów. Symbolicznie zmianę tę  można określić jako „pożegnanie z Giedroyciem”.

Raport Adama Balcera, Piotra Burasa, Grzegorza Gromadzkiego i Eugeniusza Smolara Polacy wobec UE: koniec konsensusu
wersja polska [PDF 237 KB]
wersja angielska [PDF 230 KB]
Autorzy raportu stawiają tezę, że 80% poparcie Polaków dla UE współwystępuje z niechęcią większości naszego społeczeństwa wobec głębszej integracji ekonomicznej (Euro) i politycznej. W efekcie eurosceptyczna polityka PiS może się cieszyć w "euroentuzjastycznym" społeczeństwie polskim coraz większym poparciem. Istnieje potrzeba ponownego przekonania Polaków do Unii Europejskiej. Tym razem już nie do członkostwa, ale do głębokiej, jakościowej obecności w zjednoczonej Europie.

Analiza Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
Jak uniknąć rozmów ponad naszymi głowami? Polska wobec Rosji w dobie konfrontacji 
wersja polska [PDF 190 KB]
wersja angielska [PDF 190 KB]

Aneksja Krymu i agresja we wschodniej Ukrainie pokazały, że Rosja jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale całej Europy. Dla Polski stosunki Zachodu z Moskwą to jedna z najpoważniejszych dzisiaj „dużych gier” w polityce międzynarodowej. Jeśli chcemy, by gra „o nas” nie toczyła się bez nas, to w naszym najlepiej pojętym interesie jest aktywne włączenie się w proces rozwiązania konfliktu z Rosją .Autorka argumentuje, że aby stać się aktywnym graczem. Polska nie może ograniczać się wyłącznie do „polityki opartej na fobiach”, która sprowadza się do alarmowania społeczeństwa i sojuszników o zagrożeniach płynących z Rosji. Rezygnacja z dialogu z Moskwą wydaje się kusząca: zwalnia z odpowiedzialności za „zgniłe kompromisy”. Taka polityka jest wygodna dla  elit (nie tylko politycznych), ale nieefektywna dla Polski. Tym bardziej, że wyłączając się z rozmów wcale nie unikamy zawierania kompromisów. Dopuszczamy jedynie, by do ich zawarcia dochodziło bez nas.

Raport Adama Balcera, Piotra Burasa, Grzegorza Gromadzkiego i Eugeniusza Smolara
Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS [PDF 196 KB]
Raport z obserwacji polskiej polityki zagranicznej w okresie od listopada 2015 do maja 2016 jest próbą podsumowania istoty reorientacji polityki zagranicznej Polski pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Autorzy raportu skupiają się na analizie założeń ideowych polityki zagranicznej, zwłaszcza polityki europejskiej, prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości (zob. także zapis dyskusji po prezentacji raportu).
 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry