Kontakt

Ryszard Łuczyn
tel. 22 536 02 33
tel. 22 536 02 54
Krzysztof Mrozek
tel. 22 536 02 08

Otwarta Europa

Dyplomacja nie jest tylko domeną rządów ale także obywateli, którzy mogą współkształtować relacje z innymi narodami. W obliczu narastających tendencji izolacjonistycznych i nacjonalistycznych w Europie i w Polsce potrzebne jest aktywne włączanie się obywateli w budowanie stosunków międzynarodowych opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. 

Program Otwarta Europa zajmował się: 

  • Przełamywaniem negatywnych stereotypów pomiędzy nami a naszymi sąsiadami, zwłaszcza Rosjanami i Ukraińcami.
  • Inicjowaniem w Polsce debaty o strategicznych interesach naszego kraju na arenie międzynarodowej oraz najlepszych sposobach ich realizacji.
  • Prezentowaniem głosu niezależnych polskich ekspertów w UE, w ważnych dla naszego kraju kwestiach.
  • Popularyzacją wiedzy o powiązaniach międzynarodowych Polski i ich znaczeniu dla naszego dobrobytu i bezpieczeństwa.

Nasze inicjatywy:

  • Forum Polska-Ukraina – rozmowy polskich i ukraińskich polityków, działaczy społecznych i ekspertów o sprawach ważnych dla Ukrainy, Polski i Europy.
  • Klub PL_RUspotkania publicystów, badaczy i aktywistów młodego pokolenia z Polski i Rosji opisujących i analizujących współczesne zagadnienia z dziedziny polityki wewnętrznej oraz stosunków międzynarodowych.
  • Rozmowy z sąsiadami  spotkania z ekspertami, politykami, publicystami z krajów sąsiednich, które podejmują kwestie wrażliwe, a jednocześnie kluczowe dla wzajemnego zrozumienia.
  • Analizy Polska w Otwartej Europie –  analizy pokazujące sytuację międzynarodową naszego kraju oraz wytyczające pożądane kierunki działań, a także prezentujące polski punkt widzenia w debacie europejskiej.
W naszych działaniach współpracowaliśmy z organizacjami i instytucjami z państw unijnych orazz krajów Europy Wschodniej. Uczestniczymy w pracach Grupy Zagranica, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia-Rosja.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry