Zobacz także:

Kontakt:

Joanna Załuska
tel. 22 536 02 76
Marzena Płudowska
tel. 22 536 02 04

#ObserwujemyWybory

W styczniu 2018 roku znowelizowany został Kodeks wyborczy.  Wprowadzono duże zmiany we wszystkich sferach związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów.  W związku z tym prowadzimy monitoring procesu wdrażania tych zmian oraz ich skutków dla sprawnego przygotowania, przejrzystości i uczciwości wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku.

Najważniejsze daty:

  • Zarządzenie wyborów przez Prezesa Rady Ministrów (rozpoczęcie kampanii wyborczej): nie wcześniej niż 16 lipca, nie później niż 16 sierpnia
  •  Zawiadomienie PKW/komisarza wyborczego przez komitety wyborcze o utworzeniu komitetu wyborczego: od daty ogłoszenia terminu wyborów - najpóźniej do: 27 sierpnia, lub 3 września, lub 10 września
  • Powołanie terytorialnych komisji wyborczych przez komisarzy wyborczych - najpóźniej do: 11 września, lub 18 września, lub 25 września
  • Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - najpóźniej do: 21 września, lub 28 września, lub 5 października
  • Przyznanie przez PKW numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do sejmików województw - najpóźniej do: 26 września, lub 3 października, lub 10 października
  • Powołanie obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie spisu wyborców - najpóźniej do: 30 września, lub 7 października, lub 14 października
  • Zagłoszenie chęci skorzystania z możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców z niepełnosprawnościami: do 6 października, lub 13 października, lub 20 października
  • Zakończenie kampanii wyborczej – 19 października, lub 26 października, lub 2 listopada

Termin wyborów samorządowych – 21 października, lub 28 października, lub 4 listopada 2018r.

Kalendarium:

 

15.06

 

Sejm uchwala nowelizację Kodeksu wyborczego, która m.in. uchyla obowiązek transmisji z lokali wyborczych

 

 

 

14.06

Opinia prof.Anny Rakowskiej-Treli nt. projektu ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy

 

[PDF]

 

11.06

 

Odpowiedź PKW na list Fundacji dotyczący obserwatorów społecznych

 

 

[PDF]

 

06.06

 

Do Sejmu wpływa projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego m.in. znoszący nagrywanie oraz transmisję przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych

 

 

[PDF]

05.06

Opinia prof. Piotra Uziębły  w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów samorządowych

 

[PDF]

 

30.05

 

Szefowa KBW Magdalena Pietrzak informuje, że nadal brakuje urzędników wyborczych w 302 gminach

 

 

 

28.05

 

 

PKW podjęła uchwałę, w sprawie braku możliwości przeprowadzenia  transmisji z lokali wyborczych ze względu na przepisy RODO

 

 

[PDF]

 

22.05

 

KBW rozpoczyna testy systemu informatycznego do obsługi wyborów, w tym ustalania wyników. (Awaria systemu była jedną z głównych przyczyn kryzysu wyborczego w 2014r)

 

 

15.05

List Fundacji Batorego do Przewodniczącego PKW z prośbą o ponowne rozważenie kwestii formy karty wyborczej

 

[PDF]

[PDF]

[PDF]

07.05

 

PKW apeluje o zaprzestanie prowadzenia kampanii wyborczej przed  dniem jej ogłoszenia jej rozpoczęcia

 

 

[PDF]

02.05

 

Minął termin naboru kandydatów na urzędników  wyborczych. 

 

 

26.04

 

PKW zmniejsza liczbę urzędników wyborczych, potrzebnych do przygotowania i obsługi wyborów a także wprowadza zmiany w sposobie ich wynagradzania.

 

 

[PDF]

[PDF]

20.04

 

PKW zwraca się do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie propozycji zmian przepisów Kodeksu wyborczego

 

[PDF]

19.04

 

PKW kieruje do Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, Przewodniczących Klubów Poselskich pismo dotyczące opinii GIODO, w którym prosi o rozważenie noweli Kw o zapis dotyczący transmisji oraz nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych

 

[PDF]

12.04

 

GIODO: przeprowadzenie transmisji podczas wyborów może być niezgodne z prawem o ochronie danych osobowych

 

[PDF]

09.04

PKW przedstawia uchwałę dot. warunków technicznych transmisji z lokali wyborczych. (W lokalu wyborczych mają być min. dwie kamery, podano ich podstawowe wymogi techniczne, lecz nie wskazano co dokładnie (i kogo) będą rejestrować.)

 

28.03

Stanowisko Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ws. stanu przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r.

[PDF]

27.03

Analiza: Jak zostać członkiem komisji wyborczej

[PDF]

26.03

PKW powołuje komisarzy wyborczych

[PDF]

26.03

PKW ponownie wydłuża termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych. Tym razem do 16 kwietnia

 

21.03

Analiza: Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy

[PDF]

14.03

Analiza prof. Piotra Uziębły nt. zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej

[PDF]

14.03

Analiza: Rejestracja i transmisje z lokali wyborczych w wybranych państwach świata

[PDF]

13.03

PKW wydłuża termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do 6 kwietnia

[PDF]

13.03

Spotkanie Szefów PKW i MSWiA nt. rekrutacji komisarzy i urzędników wyborczych oraz  kwestii transmisji online z lokali wyborczych

 

05.03

NIST odpowiada na list Fundacji Batorego dot.szkoleń i egzaminu dla kandydatów na komisarzy wyborczych

[PDF]

03.03

Magdalena Pietrzak objęła stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zastąpiła na tej funkcji Beatę Tokaj. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kadencja nowego Szefa KBW będzie trwać 7 lat.

 

01.03

MSWiA: Upłynął termin, do którego mogli się zgłaszać kandydaci na komisarzy

 

27.02

Analiza: Urzędnicy wyborczy – kompetencje, zadania oraz sposób powoływania

[PDF]

26.02

MSWiA odpowiada na list Fundacji Batorego dot. rekrutacji kandydatów na komisarzy wyborczych

[PDF]
[PDF]
[PDF]

22.02

Rozpoczął się nabór kandydatów na urzędników wyborczych

 

21.02

PKW, po spotkaniach z trzema kandydatami na Szefa KBW, powołuje na to stanowisko Magdalenę Pietrzak

 

20.02

KBW zwraca się do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków na: organizację tegorocznych wyborów, referendów oraz funkcjonowanie samego KBW. [W związku z wejściem w życie noweli Kw koszty te wzrosły o ponad 605 milionów złotych]

[PDF]

[PDF]

20.02

Podsumowanie: Kandydaci na nowego Szefa KBW

[PDF]

19.02

MSWiA wskazało trzech kandydatów na stanowisko Szefa KBW

 

19.02

PKW zmieniło swój Regulamin oraz Statut KBW. Powołano m.in. stanowisko "doradcy Państwowej Komisji Wyborczej", który będzie zatrudniony na umowę o pracę,  wskaże go bezpośrednio PKW. Bez zgody PKW rozwiązanie umowy o pracę doradcy (np. przez nowego Szefa KBW) będzie niemożliwe. Dodatkowo: Szef KBW może odwołać dyrektora Zespołu i delegatury KBW dopiero po uzgodnieniu z Szefem PKW

[1]

[2]

[3]

19.02

PKW odpowiada na list Fundacji Batorego dot.wyboru Szefa KBW, Komisarzy Wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz karty do głosowania

[PDF]

16.02

Analiza: Szef Krajowego Biura Wyborczego – kompetencje oraz sposób powoływania

[PDF]

15.02

List Fundacji Batorego do Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

[PDF]

13.02

List Fundacji Batorego do Przewodniczącego PKW – Wojciecha Hermelińskiego

[PDF]

12.02

MSWiA: Zmiana w procedurze rekrutacji Komisarzy Wyborczych. Dla kandydatów będących sędziami uproszczono kryteria naboru oraz wydłużono termin składania zgłoszeń (o 10 dni – do 26.02) w porównaniu z terminem wyznaczonym innym kandydatom

 

10.02

List Fundacji Batorego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

[PDF]

07.02

PKW: Stanowisko ws. Zmian w Kodeksie w Kodeksie wyborczym, w którym stwierdzono, że z powodu nowych procedur wydłuży się czas podania wyników wyborów, a w budżecie państwa nie zabezpieczono odpowiednich środków na przeprowadzenie wyborów

[PDF]

06.02

Analiza: Komisarze wyborczy – kompetencje oraz sposób powoływania

[PDF]

05.02

PKW: Uchwała w spr. określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych, ich siedzib oraz trybu pracy

[PDF]

31.01

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

 

19.01

Wspólne stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych oraz Zespołu Ekspertów ds.Wyborczych Fundacji Batorego w sprawie ustawy o zmianach w Kodeksie wyborczym

[PDF]

15.01

Prezydent RP Andrzej Duda podpisuje ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy

 

11.01

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi do podpisu

 

10.01

Opinia prawna prof.Piotra Uziębły nt. nowelizacji Kodeksu wyborczego. Efektywności, celowości i zgodności z Konstytucją RP oraz międzynarodowymi standardami wyborów

[PDF]

10.01

Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

 

2018

21.12

Senat wydaje stanowisko w sprawie Ustawy

 

20.12

Analiza Fundacji Batorego: Skutki wprowadzenia w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych

[PDF]

15.12

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu

 

14.12

III czytanie na posiedzeniu Sejmu – Uchwalono ustawę

 

13.12

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

09.12

Eksperci Fundacji wzięli udział w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym ws. ustawy dot.wyborów i samorządu

 

06.12

Fundacja Batorego przypomina, że teza o masowym fałszowaniu wyników wybrów w 2014r. nie znalazła żadnego potwierdzenia w dowodach i nie może w żadnym wypadku uzasadniać radykalnych zmian w prawie wyborczym

[PDF]

24.11

I czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

23.11

Stanowisko Ekspertów Fundacji Batorego w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie wyborczym

[PDF]

22.11

PKW: Stanowisko dotyczące projektu ustawy wskazujące szereg zagrożeń dla prawidłowego przeprowadzenia wyborów (m.in. chaos kompetencyjny, decyzyjny i wykonawczy; radykalne obniżenie wymagań wobec nowych Komisarzy Wyborczych; problematyczną, dla ustalenia ważności głosu, nową definicję znaku’X’)

[PDF]

13.11

Projekt ustawy zostaje skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 

10.11

Do Sejmu wpływa poselski projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)

[PDF]

2017

 

 


 

 Więcej analiz naszych ekspertów i publikacji Fundacji Batorego znajdą Państwo tu.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry