#ObserwujemyWybory

W styczniu 2018 roku znowelizowany został Kodeks wyborczy.  Wprowadzono duże zmiany we wszystkich sferach związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów.  W związku z tym prowadzimy monitoring procesu wdrażania tych zmian oraz ich skutków dla sprawnego przygotowania, przejrzystości i uczciwości wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku.


Ważne dla obserwatorów:

·   Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego

     Zaświadczenie może wystawić jedynie zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie
     lub fundacja, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie
     i rozwój społeczeństwa obywatelskiego (art. 103c Kodeksu wyborczego).

·  Państwowa Komisja Wyborcza – w odpowiedzi na list Fundacji im. Stefana Batorego 
     wyjaśniła kwestie istotne dla organizacji zainteresowanych obserwowaniem wyborów
     List Fundacji im. Stefana Batorego do Państwowej Komisji Wyborczej
, Odpowiedź PKW,
     Komunikat  prasowy Fundacji

·  Analiza: Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni
     i międzynarodowi obserwatorzy

·  Analiza: Reguły wyborów samorządowych 2018


Wybory samorządowe 2018 - kalendarium przygotowań strony rządowej oraz organów administracji wyborczej

14.08

Prezes Rady Ministrów ogłosił datę wyborów samorządowych. Odbędą się 21 października.

Startują kampanie wyborcze.

[PDF]

13.07

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

5.07

Szefowa KBW informuje, że nadal brakuje 249 urzędników wyborczych

2.07

Prezydent otrzymuje do podpisu ustawę zmieniającą Kodeks wyborczy

18.06

Ustawa nowelizująca Kodeks wyborczy zostaje przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu

[PDF]

15.06

III czytanie na posiedzeniu Sejmu

[PDF]

14.06

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

14.06

I czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

06.06

Do Sejmu wpływa komisyjny projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego m.in. znoszący nagrywanie oraz transmisję przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych

[PDF]

30.05

Szefowa KBW Magdalena Pietrzak informuje, że brakuje urzędników wyborczych w 302 gminach

 

28.05

PKW podejmuje uchwałę w sprawie braku możliwości przeprowadzenia  transmisji z lokali wyborczych ze względu na przepisy RODO

[PDF]

22.05

KBW rozpoczyna testy systemu informatycznego do obsługi wyborów, w tym ustalania wyników. (Awaria systemu była jedną z głównych przyczyn kryzysu wyborczego w 2014r)

 

07.05

PKW apeluje o zaprzestanie prowadzenia kampanii wyborczej przed  dniem ogłoszenia jej rozpoczęcia

[PDF]

26.04

PKW zmniejsza liczbę urzędników wyborczych potrzebnych do przygotowania i obsługi wyborów a także wprowadza zmiany w sposobie ich wynagradzania.

[PDF]

20.04

PKW zwraca się do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie propozycji nowelizacji przepisów Kodeksu wyborczego

[PDF]

19.04

PKW kieruje do Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, Przewodniczących Klubów Poselskich pismo dotyczące opinii GIODO, w którym prosi o rozważenie noweli Kw o zapis dotyczący transmisji oraz nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych

[PDF]

12.04

GIODO: przeprowadzenie transmisji wyborów może być niezgodne z prawem

[PDF]

09.04

PKW przedstawia uchwałę dot. warunków technicznych transmisji z lokali wyborczych. (W lokalach wyborczych mają być min. dwie kamery. Podano ich podstawowe wymogi techniczne, lecz nie wskazano co dokładnie (i kogo) będą rejestrować.)

 

28.03

Strona Samorządowa Komisji Wspólne Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawia stanowisko ws. stanu przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r.

[PDF]

26.03

PKW powołuje komisarzy wyborczych

[PDF]

26.03

PKW ponownie wydłuża termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych. Tym razem do 16 kwietnia

 

13.03

PKW wydłuża termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do 6 kwietnia

[PDF]

13.03

Spotkanie Szefów PKW i MSWiA nt. rekrutacji komisarzy i urzędników wyborczych oraz kwestii transmisji online z lokali wyborczych

 

03.03

Magdalena Pietrzak obejmuje stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zastąpiła na tej funkcji Beatę Tokaj. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kadencja nowego Szefa KBW będzie trwać 7 lat.

 

22.02

Rozpoczyna się nabór kandydatów na urzędników wyborczych

 

21.02

PKW powołuje Magdalenę Pietrzak na stanowisko Szefa KBW

 

20.02

KBW zwraca się do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków na: organizację tegorocznych wyborów, referendów oraz funkcjonowanie samego KBW.

[PDF]

19.02

MSWiA wskazuje trzech kandydatów na stanowisko Szefa KBW

 

19.02

PKW zmienia Regulamin oraz Statut KBW. Powołuje m.in. stanowisko "doradcy Państwowej Komisji Wyborczej". Dodatkowo: Szef KBW będzie mógł odwołać dyrektora Zespołu i delegatury KBW dopiero po uzgodnieniu z Szefem PKW

[1][2][3]

12.02

MSWiA: Zmiana w procedurze rekrutacji Komisarzy Wyborczych. Dla kandydatów będących sędziami uproszczono kryteria naboru oraz wydłużono termin składania zgłoszeń (o 10 dni – do 26.02) w porównaniu z terminem wyznaczonym innym kandydatom

 

07.02

PKW: Stanowisko ws. zmian w Kodeksie wyborczym, w którym stwierdzono, że z powodu nowych procedur wydłuży się czas podania wyników wyborów, a w budżecie państwa nie zabezpieczono odpowiednich środków na przeprowadzenie wyborów

[PDF]

05.02

PKW: Uchwała w spr. określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych, ich siedzib oraz trybu pracy

[PDF]

31.01

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

 

15.01

Prezydent RP Andrzej Duda podpisuje ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy

 

11.01

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi do podpisu

 [PDF]

2018

 

 

21.12

Senat wydaje stanowisko w sprawie Ustawy

 [PDF]

15.12

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu

 

14.12

III czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

13.12

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

24.11

I czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

22.11

PKW: Stanowisko dotyczące projektu ustawy wskazujące szereg zagrożeń dla prawidłowego przeprowadzenia wyborów (m.in. chaos kompetencyjny, decyzyjny i wykonawczy; radykalne obniżenie wymagań wobec nowych komisarzy wyborczych; problematyczną, dla ustalenia ważności głosu, nową definicję znaku’X’)

[PDF]

10.11

Do Sejmu wpływa poselski projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)

[PDF]

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry