Kontakt

Kampanie społeczne

W latach 2007-2015 działaniom prowadzonym lokalnie przez organizacje pozarządowe uczestniczące w akcji Masz Głos towarzyszyły ogólnopolskie kampanie społeczne zachęcające do świadomego udziału w wyborach.

Celem kampanii było informowanie obywateli o wyborach i sposobie głosowania, w tym udogodnieniach, jakie dały wprowadzone w latach 2014/15 zmiany w Kodeksie wyborczym (głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie poza miejscem zameldowania) oraz zachęcenie do świadomego i odpowiedzialnego wyboru przedstawicieli do wszystkich szczebli władzy. Kampanie społeczne realizowane były w koalicji Masz Głos, Masz Wybór skupiającej czternaście opiniotwórczych i cieszących się autorytetem organizacji pozarządowych:
 • Fundacja im. Stefana Batorego (koordynator prac)
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
 • Fundacja Projekt: Polska
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
 • Izba Wydawców Prasy
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Konfederacja Lewiatan
 • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Stowarzyszenie Prasy Lokalnej
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Przeprowadzenie kolejnej działań zachęcających do świadomego udziału w wyborach planujemy w 2018 roku, przed wyborami samorządowymi.
Kampanie, które przeprowadziliśmy od 2007 roku oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Koalicji.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry