Kontakt:

Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76
Marzena Płudowska
tel. 22 536 02 04


#ObserwujemyWybory

Uchwalona w styczniu 2018 roku Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadza duże zmiany we wszystkich sferach związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów. 

Prowadzimy monitoring procesu wprowadzania tych zmian oraz ich skutków dla sprawnego przygotowania i uczciwości wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią 2018 roku.


Kalendarium wydarzeń:

21.02 PKW spotyka się z kandydatami na Szefa KBW
20.02

Podsumowanie: Kandydaci na nowego Szefa KBW

[PDF]
19.02

MSWiA wskazało trzech kandydatów na stanowisko Szefa KBW

16.02

Analiza: Szef Krajowego Biura Wyborczego - kompetencje oraz sposób powoływania

[PDF]
15.02 List Fundacji Batorego do Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego 
[PDF]

13.02

List Fundacji Batorego do Przewodniczącego PKW - Wojciecha Hermelińskiego

[PDF]

12.02

MSWiA: Zmiana w procedurze rekrutacji komisarzy wyborczych. Dla kandydatów będących sędziami uproszczono kryteria naboru oraz wydłużono termin składania zgłoszeń (o 10 dni - do 26.02) w porównaniu z terminem wyznaczonym innym kandydatom.

10.02

List Fundacji Batorego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

[PDF]

07.02

PKW: Stanowisko ws. zmian w Kodeksie wyborczym, w którym stwierdzono, że z powodu nowych procedur wydłuży się czas podania wyników wyborów, a w budżecie państwa brakuje co najmniej 142 milionów złotych na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

[PDF]

06.02

Analiza: Komisarze wyborczy - kompetencje oraz sposób powoływania

[PDF]

31.01

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

19.01

Wspólne stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych oraz Zespołu Ekspertów ds. Wyborczych Fundacji Batorego w sprawie ustawy o zmianach w Kodeksie wyborczym

[PDF]

15.01

Prezydent RP podpisuje ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy

11.01

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi do podpisu

10.01

Opinia prawna prof. Piotra Uziębły nt. nowelizacji Kodeksu wyborczego. Efektywności, celowości i zgodności z Konstytucją RP oraz międzynarodowymi standardami wolnych wyborów.

[PDF]

10.01

Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

2018

21.12

Senat wydaje stanowisko w sprawie Ustawy (druk nr 2143)

20.12

Analiza Fundacji Batorego: Skutki wprowadzenia w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych

[PDF]

15.12

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu

14.12

III czytanie na posiedzeniu Sejmu - Uchwalono ustawę

13.12

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

09.12

Eksperci Fundacji wzięli udział w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym ws. ustaw dot. wyborów i samorządu

06.12

Fundacja Batorego przypomina, że teza o masowym fałszowaniu wyników wyborów w 2014 r. nie znalazła żadnego potwierdzenia w dowodach i nie może w żadnym wypadku uzasadniać radykalnych zmian w prawie wyborczym 

[PDF]

24.11

I czytanie na posiedzeniu Sejmu

22.11

PKW: Stanowisko dotyczące projektu ustawy wskazujące szereg zagrożeń dla prawidłowego przeprowadzenia wyborów (m.in. chaos kompetencyjny, decyzyjny i wykonawczy; radykalne obniżenie wymagań wobec nowych Komisarzy wyborczych; problematyczną, dla ustalania ważności głosu, nową definicję znaku 'X'.)

[PDF]

23.11

Stanowisko ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie wyborczym

[PDF]

13.11

Projekt ustawy zostaje skierowany do I czytania na posiedzeniu sejmu

10.11

Do Sejmu wpływa poselski projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)

2017

Więcej analiz naszych ekspertów i publikacji Fundacji Batorego znajdą Państwo tu.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry