Kontakt:

Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76
Marzena Płudowska
tel. 22 536 02 04


#ObserwujemyWybory

W styczniu 2018 roku znowelizowany został Kodeks wyborczy.  Wprowadzono duże zmiany we wszystkich sferach związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów.  W związku z tym prowadzimy monitoring procesu wdrażania tych zmian oraz ich skutków dla sprawnego przygotowania, przejrzystości i uczciwości wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią tego roku.

Kalendarium:

12.04

 

GIODO: przeprowadzenie transmisji podczas wyborów może być niezgodne z prawem o ochronie danych osobowych

 


09.04

PKW przedstawia uchwałę dot. warunków technicznych transmisji z lokali wyborczych. (W lokalu wyborczych mają być min. dwie kamery, podano ich podstawowe wymogi techniczne, lecz nie wskazano co dokładnie (i kogo) będą rejestrować.)

[PDF]

28.03

Stanowisko Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ws. stanu przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r.

[PDF]

27.03

Analiza: Jak zostać członkiem komisji wyborczej

[PDF]

26.03

PKW powołuje komisarzy wyborczych

[PDF]

26.03

PKW ponownie wydłuża termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych. Tym razem do 16 kwietnia

 

21.03

Analiza: Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy

[PDF]

20.03

KBW zamierza przeprowadzić centralny przetarg na sprzęt do nagrywania przebiegu głosowania. Wcześniejsza koncepcja Biura Wyborczego zakładała, by obowiązek zakupu kamer powierzyć gminom, przekazując im środki na ten cel.

 

14.03

Analiza prof. Piotra Uziębły nt. zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej

[PDF]

14.03

Analiza: Rejestracja i transmisje z lokali wyborczych w wybranych państwach świata

[PDF]

13.03

PKW wydłuża termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych do 6 kwietnia

[PDF]

13.03

Spotkanie Szefów PKW i MSWiA nt. rekrutacji komisarzy i urzędników wyborczych oraz  kwestii transmisji online z lokali wyborczych

 

05.03

NIST odpowiada na list Fundacji Batorego dot.szkoleń i egzaminu dla kandydatów na komisarzy wyborczych

[PDF]

03.03

Magdalena Pietrzak objęła stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zastąpiła na tej funkcji Beatę Tokaj. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kadencja nowego Szefa KBW będzie trwać 7 lat.

 

01.03

MSWiA: Upłynął termin, do którego mogli się zgłaszać kandydaci na komisarzy

 

27.02

Analiza: Urzędnicy wyborczy – kompetencje, zadania oraz sposób powoływania

[PDF]

26.02

MSWiA odpowiada na list Fundacji Batorego dot. rekrutacji kandydatów na komisarzy wyborczych

[PDF]
[PDF]
[PDF]

22.02

Rozpoczął się nabór kandydatów na urzędników wyborczych

 

21.02

PKW, po spotkaniach z trzema kandydatami na Szefa KBW, powołuje na to stanowisko Magdalenę Pietrzak

 

20.02

KBW zwraca się do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków na: organizację tegorocznych wyborów, referendów oraz funkcjonowanie samego KBW. [W związku z wejściem w życie noweli Kw koszty te wzrosły o ponad 605 milionów złotych]

[PDF]

[PDF]

20.02

Podsumowanie: Kandydaci na nowego Szefa KBW

[PDF]

19.02

MSWiA wskazało trzech kandydatów na stanowisko Szefa KBW

 

19.02

PKW zmieniło swój Regulamin oraz Statut KBW. Powołano m.in. stanowisko "doradcy Państwowej Komisji Wyborczej", który będzie zatrudniony na umowę o pracę,  wskaże go bezpośrednio PKW. Bez zgody PKW rozwiązanie umowy o pracę doradcy (np. przez nowego Szefa KBW) będzie niemożliwe. Dodatkowo: Szef KBW może odwołać dyrektora Zespołu i delegatury KBW dopiero po uzgodnieniu z Szefem PKW

[1]

[2]

[3]

19.02

PKW odpowiada na list Fundacji Batorego dot.wyboru Szefa KBW, Komisarzy Wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz karty do głosowania

[PDF]

16.02

Analiza: Szef Krajowego Biura Wyborczego – kompetencje oraz sposób powoływania

[PDF]

15.02

List Fundacji Batorego do Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

[PDF]

13.02

List Fundacji Batorego do Przewodniczącego PKW – Wojciecha Hermelińskiego

[PDF]

12.02

MSWiA: Zmiana w procedurze rekrutacji Komisarzy Wyborczych. Dla kandydatów będących sędziami uproszczono kryteria naboru oraz wydłużono termin składania zgłoszeń (o 10 dni – do 26.02) w porównaniu z terminem wyznaczonym innym kandydatom

 

10.02

List Fundacji Batorego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

[PDF]

07.02

PKW: Stanowisko ws. Zmian w Kodeksie w Kodeksie wyborczym, w którym stwierdzono, że z powodu nowych procedur wydłuży się czas podania wyników wyborów, a w budżecie państwa nie zabezpieczono odpowiednich środków na przeprowadzenie wyborów

[PDF]

06.02

Analiza: Komisarze wyborczy – kompetencje oraz sposób powoływania

[PDF]

05.02

PKW: Uchwała w spr. określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych, ich siedzib oraz trybu pracy

[PDF]

31.01

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

 

19.01

Wspólne stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych oraz Zespołu Ekspertów ds.Wyborczych Fundacji Batorego w sprawie ustawy o zmianach w Kodeksie wyborczym

[PDF]

15.01

Prezydent RP Andrzej Duda podpisuje ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy

 

11.01

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi do podpisu

 

10.01

Opinia prawna prof.Piotra Uziębły nt. nowelizacji Kodeksu wyborczego. Efektywności, celowości i zgodności z Konstytucją RP oraz międzynarodowymi standardami wyborów

[PDF]

10.01

Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

 

2018

21.12

Senat wydaje stanowisko w sprawie Ustawy

 

20.12

Analiza Fundacji Batorego: Skutki wprowadzenia w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych

[PDF]

15.12

Ustawa zostaje przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu

 

14.12

III czytanie na posiedzeniu Sejmu – Uchwalono ustawę

 

13.12

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

09.12

Eksperci Fundacji wzięli udział w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym ws. ustawy dot.wyborów i samorządu

 

06.12

Fundacja Batorego przypomina, że teza o masowym fałszowaniu wyników wybrów w 2014r. nie znalazła żadnego potwierdzenia w dowodach i nie może w żadnym wypadku uzasadniać radykalnych zmian w prawie wyborczym

[PDF]

24.11

I czytanie na posiedzeniu Sejmu

 

23.11

Stanowisko Ekspertów Fundacji Batorego w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie wyborczym

[PDF]

22.11

PKW: Stanowisko dotyczące projektu ustawy wskazujące szereg zagrożeń dla prawidłowego przeprowadzenia wyborów (m.in. chaos kompetencyjny, decyzyjny i wykonawczy; radykalne obniżenie wymagań wobec nowych Komisarzy Wyborczych; problematyczną, dla ustalenia ważności głosu, nową definicję znaku’X’)

[PDF]

13.11

Projekt ustawy zostaje skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 

10.11

Do Sejmu wpływa poselski projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)

[PDF]

2017

 

 Więcej analiz naszych ekspertów i publikacji Fundacji Batorego znajdą Państwo tu.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry