Demokratyzacja wyborów

W celu poprawy wiarygodności i sprawności systemu wyborczego opracowujemy oraz inicjujemy rekomendacje zmian w kodeksie wyborczym i praktyce organizacji wyborów.

Prowadzimy działania na rzecz: usprawnienia i unowocześnienia systemu informowania o wyborach i kandydatach, wyeliminowania tzw. absencji niezawinionej poprzez m.in. lepszą informację o możliwości skorzystania z wprowadzonych udogodnień dla osób starszych i niepełnosprawnych, wprowadzenia możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych, a także przygotowania kampanii informacyjnej związanej z koniecznością rejestracji obywateli do udziału w każdych wyborach w związku z zapowiadanym od 2018 roku zniesieniem obowiązku meldunkowego.

Rekomendacje zmian po wyborach samorządowych 2014

Wybory samorządowe 2014 pokazały poważne problemy i niedociągnięcia w sposobie organizacji wyborów i funkcjonowania PKW i KBW. Fiasko programu komputerowego zliczania głosów, opóźnienia w podaniu wyniku wyborów, wysoki odsetek głosów nieważnych, niedostateczna (wręcz myląca) informacja o sposobie oddawania głosów nadwyrężyły zaufanie obywateli do instytucji systemu wyborczego.  W odpowiedzi na te problemy podjęliśmy szereg działań mających na celu zbadanie przyczyn, które doprowadziły do blamażu wyborczego 16 listopada 2014 roku oraz przygotowanie propozycji niezbędnych zmian w sposobie organizacji kolejnych wyborów. 

Propozycje zmian funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego
W związku z przesłaniem do Sejmu prezydenckiego projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego przygotowaliśmy dwa opracowania Prawo wyborcze - od czego zacząć zmiany? [PDF 998 KB] i Jakich zmian potrzebuje Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze? [PDF 1,27 MB]  wskazujące jakie zmiany należy wprowadzić dla usprawnienia funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. Autorem opracowań jest dr Dawid Sześciło, ekspert współpracujący z Fundacją. Nowelizacja Kodeksu wyborczego weszła w życie 12 sierpnia 2015.

W 2015 roku przeprowadziliśmy Badanie kart wyborczych z wyborów samorządowych 2014. Zapraszamy na stronę projektu: więcej

Prace prowadzi Zespół ekspertów Fundacji Batorego zajmujących się tematyką wyborczą:
 

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej
 • dr Jarosław Flis, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Adam Gendźwiłł, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Mirosława Grabowska, Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Jacek Haman, Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Anna Materska-Sosnowska, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Bartłomiej Michalak, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bartłomiej Nowotarski, Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. Jacek Raciborski, Zakład Socjologii Polityki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • dr Dawid Sześciło, Zakład Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Jarosław Zbieranek, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Tomasz Żukowski, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry