Demokratyzacja wyborów

Prowadzimy działania na rzecz zmian w prawie i praktyce organizacji wyborów. Mają one na celu podniesienie reprezentatywności wyników, ułatwienie obywatelom świadomego oddawania głosu, usprawnienie sposobu informowania o wyborach, procedurach i kandydatach oraz wyeliminowanie tzw. absencji niezawinionej poprzez m.in. lepsze informowanie o możliwości skorzystania z udogodnień wprowadzonych dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także usprawnienie i zwiększenie przejrzystości administracji wyborczej. Przygotowujemy rekomendacje zmian, organizujemy seminaria, opracowujemy analizy, współpracujemy z mediami i instytucjami zajmującymi się problematyką wyborczą.

Seminarium Reprezentanci i (nie)reprezentowani
30 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z udziałem ekspertów,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i polityków o skutkach  stosowania w wyborach samorządowych ordynacji proporcjonalnej z tzw. głosem preferencyjnym – czyli systemu wyborczego, w którym wyborca jednocześnie głosuje na którąś z list wyborczych oraz na konkretnego kandydata z tej listy.  Dyskusja toczyła się wokół wyników badań  Jarosława Flisa i Adama Gendźwiłła opublikowanych w raporcie Przedstawiciele i rywale. Samorządowe reguły wyboru. Autorzy wskazali na wiele wad systemu, który w zbyt małym stopniu szanuje głosy wyborców. W niektórych okręgach nawet 70% głosów pada na kandydatów, którzy nie zdobywają mandatów, a wiele wspólnot samorządowych nie ma swoich przedstawicieli w powiatach i sejmikach.

Relacja wideo

Badanie Kart Wyborczych. Raport Nieważne głosy, ważny problem
W latach 2015 - 2016, we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i zespołem ekspertów zajmujących się problematyką wyborczą, przeprowadziliśmy badanie przyczyn wysokiego odsetka głosów nieważnych w wyborach 16 listopada 2014 roku. Rezultaty badania i wynikające z nich rekomendacje zostały zebrane w raporcie Nieważne głosy, ważny problem.

Zapraszamy na stronę projektu.


Wcześniejsze działania
W latach 2008 - 2015 prowadziliśmy działania we współpracy z organizacjami skupionymi w koalicji o tej samej nazwie co nazwa naszego programu - Masz Głos, Masz Wybór. W 2011 roku udało się wprowadzić zmiany do Kodeksu wyborczego. Wyborcy zyskali możliwość głosowania przez pełnomocnika, głosowania korespondencyjnego (niepełnosprawni, Polacy za granicą), użycia nakładek na karty do głosowania przez osoby niewidome, możliwość głosowania w lokalu bez barier architektonicznych. Wydłużono także godziny głosowania (od 7:00 do 21:00). Zmiany w Kodeksie dały również prezydentowi RP możliwość rozpisania dwudniowych wyborów.

Publikacje:


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry