Demokratyzacja wyborów

Prowadzimy działania na rzecz zmian w prawie i praktyce organizacji wyborów. Mają one na celu podniesienie reprezentatywności wyników, ułatwienie obywatelom świadomego oddawania głosu, usprawnienie sposobu informowania o wyborach, procedurach i kandydatach oraz wyeliminowanie tzw. absencji niezawinionej poprzez m.in. lepsze informowanie o możliwości skorzystania z udogodnień wprowadzonych dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także usprawnienie i zwiększenie przejrzystości administracji wyborczej. Przygotowujemy rekomendacje zmian, organizujemy seminaria, opracowujemy analizy, współpracujemy z mediami i instytucjami zajmującymi się problematyką wyborczą.

Rozpoczynamy usystematyzowaną i opartą na wiedzy specjalistów dyskusję na temat zmian w prawie wyborczym. Na początek chcemy uzyskać pełniejszy obraz oczekiwań wobec systemu wyborczego oraz przygotować tezy do dyskusji nad kierunkami zmian. Ekspertów zajmujących się problematyką wyborczą zapraszamy do wypełnienia ankiety "Jaki system wyborczy dla Polski?" autorstwa dr. Adama Gendźwiłła oraz dr. hab. Jarosława Flisa, członków zespołu ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego. Zebranie poglądów ekspertów to pierwszy krok w kierunku wypracowania koncepcji jak powinno wyglądać prawo wyborcze w Polsce, tak aby służyło obywatelom, a nie tylko konkretnym ugrupowaniom politycznym.

Będziemy bardzo wdzięczni za podzielenie się swoją wiedzą i opiniami, mimo iż ankieta jest dość szczegółowa. Bardzo prosimy o w miarę najpełniejsze wyrażenie swoich opinii, a także zgłoszenie własnych propozycji.

Ankieta "Jaki system wyborczy dla Polski?"

Fundacja Batorego wspólnie z Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Klubem Jagielloński mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej pt.:

Gminy i JOW-y: pierwsza próba

która odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 
Celem konferencji jest podsumowanie wyników badań nad wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ordynacji wyborczej - na system większości względnej w jednomandatowych okręgach wyborczych - i ich konsekwencjami dla polityki lokalnej.
Konferencja odbędzie się na rok przed wyborami samorządowymi – jest to czas ciągle jeszcze wystarczający, żeby wprowadzić korekty do Kodeksu Wyborczego wynikające z pierwszych doświadczeń. Różne środowiska naukowe badające efekty zmian mogą przedstawić już wyniki swoich analiz. Trzy lata działalności rad wybranych według nowych reguł to także źródło doświadczeń pozwalające przedstawić obserwacje i uogólnienia samych uczestników, w tym także ukierunkować badania tego zagadnienia podejmowane w przyszłości. Wybór
 i funkcjonowanie rad wyłonionych w nowym systemie jest problemem interdyscyplinarnym, będącym w obszarze zainteresowań politologów, socjologów, prawników, badaczy z obszaru nauk o zarządzaniu i administracji,
 a także przedstawicieli nauk ścisłych – matematyków, fizyków czy geografów.

Program konferencji:
Miejsce: Collegium Nowodworskiego UJ, Kraków ul św. Anny 12
10:30 - otwarcie konferencji
11:00 - prezentacja wyników projektów poświęconych badaniu skutków wprowadzenia JOWów w gminach:
- dr Adam Gendźwiłł - Wpływ zmiany systemu wyborczego na samorządową scenę polityczną
- dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ, mgr Dariusz Stolicki – Gerrymandering
 w wyborach do rad gmin w 2014 r.
- dr hab. Jarosław Flis - Personalne efekty instytucjonalnej zmiany
13:00 - przerwa kawowa

13:30 - dyskusja panelowa - uczestnicy:
Marek Sowa – poseł na Sejm RP
Marek Wójcik - poseł na Sejm RP
Bartłomiej Wróblewski - poseł na Sejm RP
Tomasz Żak - burmistrz Andrychowa
Szymon Łytek - wójt Czernichowa
dr Krzysztof Mazur - prezes Klubu Jagiellońskiego
dr hab. Mikołaj Cześnik - członek zarządu Fundacji Batorego
moderacja - dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof.URz

15:00 - lunch
16:00 - panel otwarty - referaty prezentujące indywidualne badania nad efektami JOW w gminach
17:30 - zakończenie konferencji
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.


Akredytacje:
Marzena Płudowska
Fundacja im. Stefana Batorego
tel. + 48 508-850-464, mpludowska@batory.org.pl


Seminarium Reprezentanci i (nie)reprezentowani
30 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z udziałem ekspertów,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i polityków o skutkach  stosowania w wyborach samorządowych ordynacji proporcjonalnej z tzw. głosem preferencyjnym – czyli systemu wyborczego, w którym wyborca jednocześnie głosuje na którąś z list wyborczych oraz na konkretnego kandydata z tej listy.  Dyskusja toczyła się wokół wyników badań  Jarosława Flisa i Adama Gendźwiłła opublikowanych w raporcie Przedstawiciele i rywale. Samorządowe reguły wyboru. Autorzy wskazali na wiele wad systemu, który w zbyt małym stopniu szanuje głosy wyborców. W niektórych okręgach nawet 70% głosów pada na kandydatów, którzy nie zdobywają mandatów, a wiele wspólnot samorządowych nie ma swoich przedstawicieli w powiatach i sejmikach.

Relacja wideo

Badanie Kart Wyborczych. Raport Nieważne głosy, ważny problem
W latach 2015 - 2016, we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i zespołem ekspertów zajmujących się problematyką wyborczą, przeprowadziliśmy badanie przyczyn wysokiego odsetka głosów nieważnych w wyborach 16 listopada 2014 roku. Rezultaty badania i wynikające z nich rekomendacje zostały zebrane w raporcie Nieważne głosy, ważny problem.

Zapraszamy na stronę projektu.


Wcześniejsze działania
W latach 2008 - 2015 prowadziliśmy działania we współpracy z organizacjami skupionymi w koalicji o tej samej nazwie co nazwa naszego programu - Masz Głos, Masz Wybór. W 2011 roku udało się wprowadzić zmiany do Kodeksu wyborczego. Wyborcy zyskali możliwość głosowania przez pełnomocnika, głosowania korespondencyjnego (niepełnosprawni, Polacy za granicą), użycia nakładek na karty do głosowania przez osoby niewidome, możliwość głosowania w lokalu bez barier architektonicznych. Wydłużono także godziny głosowania (od 7:00 do 21:00). Zmiany w Kodeksie dały również prezydentowi RP możliwość rozpisania dwudniowych wyborów.

Publikacje:


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry