Kontakt

maszglos@batory.org.pl
Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76

Demokratyzacja polityki i partii politycznych

Przygotowujemy propozycje zmian służące polepszeniu jakości polityki oraz zwiększeniu zaangażowania w nią społeczeństwa.

Polacy nie ufają partiom politycznym. Nie różnią się pod tym względem od obywateli wielu innych państw, również tych zamożniejszych i posiadających dłuższą historię nieprzerwanego działania instytucji demokratycznych. Jednak narzekanie na „upartyjnienie” współgra w polskim życiu publicznym z wyjątkowo niskim odsetkiem członkostwa w partiach i utrzymującą się od lat dużą liczbą obywateli, którzy nie czują się reprezentowani przez żadne ugrupowanie. Jak w tych szczególnie niesprzyjających okolicznościach zreformować partie, tak by odzyskać dla demokracji jedną z fundamentalnych instytucji politycznych?

W latach 2014-2015 przeprowadziliśmy cykl seminariów „Partie polityczne a jakość polskiej demokracji”. W spotkaniach uczestniczyli eksperci, politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów. Dyskusje dotyczyły: finansowania partii z budżetu państwa i reguł ich rozliczania, polepszania jakości programów partyjnych (m.in. wzmocnienia finansowania zaplecza intelektualnego), problemów przywództwa oraz sposobów komunikowania się partii ze społeczeństwem (m.in. podczas kampanii wyborczych). Wnioski z dyskusji znalazły się w raporcie Pawła Marczewskiego Partie polityczne a jakość polskiej demokracji opublikowanym w kwietniu 2017 r. Autor pisze o wadach partii, ale także o tym, dlaczego są one potrzebne.

Podstawowym problemem jest brak zaufania do polityki i polityków. Aż 35% Polaków nie czuje się reprezentowanych przez żadne ugrupowanie. Tylko 1% obywateli należy do jakiejś partii. Co zrobić, aby odzyskać partie dla demokracji? Eksperci Fundacji opracowali zestaw rekomendacj
i Jakich zmian potrzebują partie?

Poniżej prezentujemy zapis debaty "Nasze problemy z partiami", która odbyła się w Fundacji Batorego 20 listopada 2017.
Podstawę do dyskusji stanowiły wydane przez Fundację raporty
Partie polityczne a jakość polskiej demokracji oraz Finanse polskich partii.

 
Działania dotyczące finansowania polityki prowadzimy we współpracy z programem Odpowiedzialne Państwo.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry