Kontakt

maszglos@batory.org.pl
Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76

Demokratyzacja polityki i partii politycznych

Przygotowujemy propozycje zmian służące polepszeniu jakości polityki oraz zwiększeniu zaangażowania w nią społeczeństwa.

Polacy nie ufają partiom politycznym. Nie różnią się pod tym względem od obywateli wielu innych państw, również tych zamożniejszych i posiadających dłuższą historię nieprzerwanego działania instytucji demokratycznych. Jednak narzekanie na „upartyjnienie” współgra w polskim życiu publicznym z wyjątkowo niskim odsetkiem członkostwa w partiach i utrzymującą się od lat dużą liczbą obywateli, którzy nie czują się reprezentowani przez żadne ugrupowanie. Jak w tych szczególnie niesprzyjających okolicznościach zreformować partie, tak by odzyskać dla demokracji jedną z fundamentalnych instytucji politycznych?

W latach 2014 - 2015 przeprowadziliśmy cykl seminariów „Partie polityczne a jakość polskiej demokracji”. W spotkaniach uczestniczyli eksperci, politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów. Dyskusje dotyczyły: finansowania partii z budżetu państwa i reguł ich rozliczania, polepszania jakości programów partyjnych (m.in. wzmocnienia finansowania zaplecza intelektualnego), problemów przywództwa oraz sposobów komunikowania się partii ze społeczeństwem (m.in. podczas kampanii wyborczych). Wnioski z dyskusji znalazły się w raporcie Pawła Marczewskiego Partie polityczne a jakość polskiej demokracji opublikowanego w kwietniu 2017. Autor pisze o wadach partii, ale także o tym dlaczego są potrzebne.   Podstawowym problemem jest brak zaufania do polityki i polityków. Aż 35% Polaków nie czuje się reprezentowanymi przez żadne ugrupowanie. Tylko 1% obywateli należy do jakiejś partii. Co zrobić, aby odzyskać partie dla demokracji? Eksperci Fundacji im. Stefana Batorego opracowali zestaw rekomendacji Jakich zmian potrzebują partie?

 
Działania dotyczące finansowania polityki prowadzimy we współpracy z programem Odpowiedzialne Państwo.

.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry