Kontakt

Joanna Załuska, dyrektor
tel. 22 536 02 76
Marzena Płudowska
tel. 22 536 02 04

Działania eksperckie

Od 2008 roku działamy na rzecz ułatwienia obywatelom udziału w życiu publicznym (m.in. w wyborach) oraz zwiększenia ich wpływu na decyzje wybranych władz oraz polityków.

Przygotowujemy analizy, opinie prawne, stanowiska oraz rekomendacje, które przedstawiamy rządowi, parlamentowi, instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym, mediom i szerokiej opinii publicznej. Organizujemy również seminaria, spotkania z mediami, politykami i środowiskami opiniotwórczymi.

 • Demokratyzacja wyborów – Zabiegamy o wprowadzenie do prawa ułatwień dla wyborców, poprawę reprezentatywności systemu wyborczego, zwiększenie przejrzystości i sprawności działań administracji wyborczej oraz prowadzenie systematycznych działań informacyjno-edukacyjnych nt. roli i kompetencji wybieranych władz, procedur wyborczych oraz komitetów i kandydatów ubiegających się o mandat.
 • Demokratyzacja polityki i partii politycznych – Od 2014 roku z pomocą ekspertów, naukowców i praktyków przygotowujemy propozycje zmian służących lepszemu funkcjonowaniu partii politycznych oraz poprawie jakości polityki tak, aby zapobiec odwracaniu się od niej społeczeństwa.
 • Demokratyzacja samorządu lokalnego – W 2015 roku, we współpracy z organizacjami pozarządowymi skupionymi w koalicji Obywatele w Samorządzie oraz ekspertami prowadziliśmy działania na rzecz demokratyzacji samorządu lokalnego: zwiększeniu udziału obywateli w życiu gmin oraz wzmocnieniu roli radnych w stanowieniu prawa lokalnego i zarządzania gminą.

Zespół Ekspertów Wyborczych przy Fundacji im. Stefana Batorego:

 • dr hab. Mikołaj Cześnik, profesor Uniwersytetu SWPS, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 • dr hab. Jarosław Flis, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Adam Gendźwiłł, adiunkt w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Mirosława Grabowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii
 • dr hab. Jacek Haman, Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Anna Materska-Sosnowska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 • dr hab. Bartłomiej Michalak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • dr hab. Bartłomiej Nowotarski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej
 • prof. dr hab. Jacek Raciborski, Zakład Socjologii Polityki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Dawid Sześciło, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Jarosław Zbieranek, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry